Van Schöll Advies - Nog eens voorstellen. “Wie zijn wij eigenlijk?”

Van Schöll Advies - Nog eens voorstellen. “Wie zijn wij eigenlijk?”

Gepubliceerd op:

Van Schöll Advies werk altijd voor woningcorporaties, maar ook altijd samen met woningcorporaties. Delen van kennis staat bij ons voorop. Bij ieder nieuw project nemen we de kennis, ervaring, methoden en technieken uit alle voorgaande projecten mee. Zo hoeven we niet iedere keer het wiel opnieuw uit te vinden.

Van Schöll Advies heeft drie activiteiten.

Optimaliseren van de beheercyclus van de woning
Van Schöll Advies is 2003 begonnen met het idee dat het beheren van woningen eenvoudiger en goedkoper moest kunnen. Uitgangspunt hierbij was het 80-20 denkraam van Pareto, de ‘Vital Few’ en de ‘Trivial Many’. 80% van de onderhoudshandelingen is relatief eenvoudig en kan daarom dus ook in een eenvoudig proces georganiseerd worden. Van Schöll Advies heeft hiertoe bijvoorbeeld eenheidsprijzen in de sector geïntroduceerd. Deze eenheidsprijzen variëren van een prijs per handeling tot een prijs per woning, Hierdoor kan het onderhoud zowel worden ingekocht voor een prijs per handeling als volledig worden uitbesteed voor een prijs per woning. Het belangrijkste is dat de processen per gekozen inkoopmodel goed zijn ingericht.

Stuurinformatie
Als de beheercyclus van de woning in de eerste fase geoptimaliseerd is, is het logisch dat er regelmatig een goede meting plaatsvindt van de effecten en veranderingen. Alleen dan is het mogelijk om tot verdere optimalisatie te komen. Van Schöll Advies heeft kennis op het gebied van stuur- en managementinformatie om hier vorm aan te geven. Bij verschillende woningbouwcorporaties zijn stuurmodellen geïmplementeerd, die praktische hulpmiddelen zijn bij het continu optimaliseren, volgens het principe van PDCA, van de beheercyclus van de woning.

Duurzaamheid
Als derde activiteit is Van Schöll Advies actief in het oplossen van duurzaamheids-vraagstukken. Zoals altijd weer vanuit de praktische benadering. Enkele voorbeelden:
  • Goed doordachte concepten voor energieopwekking op gestapelde bouw, eventueel inclusief volledige financiering.
  • Slimme projectaanpak voor zonnepaneel projecten op grondgebonden woningen.
  • Slimme projectaanpak voor het vervangen van (open) verbrandingstoestellen door gesloten systemen.
Kortom, mogelijkheden en ervaring voldoende.

Het belangrijkste uitgangspunt bij onze aanpak  is dat de onderhoudskosten altijd lager worden ten opzichte van de start van een project.

Graag nemen wij contact met u op om te informeren naar uw belangstelling voor een verkennend gesprek waarin wij, met u, dieper op de onderwerpen in kunnen gaan. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen. Wilt u, in dat geval bellen naar telefoonnummer 0416-280880.

Een greep uit ons leveranciersregister

Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...
De Huischmeesters
Wij zijn woonondernemers die zich richten op het (tijdelijk) transformeren en herbestemmen van overtallig vastgoed ...
Hofmeier I Interim & Consulting
Hofmeier is business partner voor financiële en organisatievraagstukken. Onze missie: organisaties helpen om hun ambities ...