Amsterdamse corporaties lobbyen voor hogere huren

Amsterdamse corporaties lobbyen voor hogere huren

Gepubliceerd op:

Amsterdamse woningcorporaties lobbyen in Den Haag om hogere huurverhogingen te kunnen vragen. Dat blijkt uit correspondentie tussen directeur Egbert de Vries van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en Eerste Kamerleden, die in handen is van Het Parool.

De Amsterdamse corporaties willen dat sociale huurwoningen die in de vrije sector terecht gaan komen niet binnen de afgesproken begrenzing vallen. Het gaat dan om sociale huurwoningen die vrijkomen en vervolgens boven de liberalisatiegrens van 710,68 euro worden verhuurd. Op deze manier kunnen de huren bij deze woningen harder stijgen. Ook de huren van sociale huurwoningen kunnen sneller stijgen omdat de huurverhogingen van de te liberaliseren woningen niet meetellen bij de maximale huursomstijging. Dit staat haaks op het door huurders en verhuurders gesloten Sociaal Huurakkoord.

“De minister geeft ons gelijk, maar de Amsterdamse corporaties blijven maar duwen en trekken”, zegt Woonbond-directeur Ronald Paping. “Het Sociaal Huurakkoord is bedoeld om eindelijk iets aan die enorme huurstijgingen te doen. Het is onbehoorlijk dat de Amsterdamse corporaties hier, tegen de landelijke afspraken van hun eigen koepel in, aan morrelen.” Ook GroenLinks is niet te spreken over de actie van de AFWC. "Onderdeel van de nog uit te werken onderdelen in de zogeheten samenwerkingsafspraken is een overeenkomst over de betaalbaarheid van sociale huurwoningen," aldus woordvoerder Jorrit Nuijens tegen Het Parool. "Daar moet nog over gesproken worden. De alleingang van de AFWC in Den Haag ondermijnt het vertrouwen in de in Amsterdam zo belangrijke samenwerkingsafspraken." Nuijens eist opheldering van wethouder Laurens Ivens (SP, Wonen).

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) staat vanaf het begin op het standpunt dat de corporaties in de stad samen met de gemeente en huurdersorganisaties voldoende afspraken over het woonbeleid maken. Het woonakkoord tussen de landelijke corporatiekoepel Aedes en de Woonbond zag AFWC niet zitten. Tijdens het debat in de Eerste Kamer dinsdagavond leek Blok echter vast te houden aan het plan dat de huren van te liberaliseren woningen nog een jaar nadat zij in de vrije sector komen mee blijven tellen in de huursombenadering. Het debat, dat nog bezig is, lijkt zo uit te draaien op een nederlaag voor de AFWC.

Bron: Parool.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

ACQOM Trading B.V.
Bij ACQOM staat onze passie voor innovatie en duurzaamheid centraal ...
Falco BV
Het duurzaam inrichten van uw buitenruimte met producten die uitblinken in functionaliteit en vormgeving ...
S&P Holland B.V.
Soler & Palau, de grootste fabrikant van ventilatoren van Europa ...