Corporatiecrisis leidt tot uitstel onderhoud

Corporatiecrisis leidt tot uitstel onderhoud

Gepubliceerd op:

Bij ruim 20.000 huurhuizen zal de komende jaren minder onderhoud worden gepleegd dan eigenlijk nodig is. Aan de andere kant krijgt driekwart van de huurders wel te maken met huurverhoging. Dat blijkt uit een onderzoek dat de NOS deed bij 150 corporaties.

 

Bij ruim 20.000 huurhuizen zal de komende jaren minder onderhoud worden gepleegd dan eigenlijk nodig is. Aan de andere kant krijgt driekwart van de huurders wel te maken met huurverhoging. Dat blijkt uit een onderzoek dat de NOS deed bij 150 corporaties.

 

Volgens het onderzoek van de NOS zullen corporaties onderhoud en noodzakelijke vervangingen op de lange baan schuiven vanwege de noodzaak tot bezuinigingen. Ze gaan fors meer betalen aan het rijk door de nieuwe verhuurdersheffing en dragen ook de komende jaren nog bij aan het noodfonds voor corporaties in financiële problemen. Onderhoud zal daardoor een lage prioriteit krijgen en veel huurders zullen later dan gepland – of helemaal geen - dubbel glas of extra isolatie krijgen. Dat levert de corporaties een besparing van 687 miljoen euro op. Bijna de helft van de corporaties stopt vanaf 2014 met nieuwbouw en in totaal schrappen ze voor ruim 3 miljard euro aan reeds geplande nieuwbouwprojecten. Ook gaan ze veel minder uitgeven aan de bouw van maatschappelijk vastgoed als scholen, verzorgingshuizen, kinderopvangcentra en buurthuizen.

 

Ondanks al deze bezuinigingsmaatregelen, voelen de corporaties zich genoodzaakt om de huren te verhogen. Ruim driekwart van de corporaties gaf in het onderzoek aan de komende jaren de huren te verhogen tot het maximum van 4,5% van de WOZ waarde. In krimpgebieden zullen corporaties hun huren juist moeten verlagen. Deze corporaties geven aan daardoor in financiële problemen te zullen komen.

 

Bron: nos.nl

 

Een greep uit ons leveranciersregister

Strooming
Expert in legionellapreventie & geluid-, geur- en luchtonderzoek ...
Man&Mach
Wij zijn een specialist die niet alleen saneert, maar ook renoveert en herstelwerkzaamheden uitvoert ...
Caparol (DAW NEDERLAND)
Vastgoedonderhoud brengt uitdagingen met zich mee. Caparol stelt mensen en organisaties in staat om iedere uitdaging ...