Van verhuren naar sturen

Van verhuren naar sturen

Gepubliceerd op:

In de voorbije jaren is door organisaties veel geïnvesteerd in rapportages en dashboards. Desondanks zijn de behaalde rendementen op deze investeringen nog zeer gering. De corporatiebranche vormt daar geen uitzondering in. Met een groeiend besef dat informatie de nieuwe productiefactor is, is een nieuwe  impuls noodzakelijk op het gebied van Informatie Management (IM).


Met de huidige ontwikkelingen in de markt wordt een adequate informatievoorziening alsmaar belangrijker. Corporaties zijn misschien wel met de grootste herziening van hun  bedrijfsvoering bezig na de verzelfstandiging. Een verandering van bedrijfsvoering vraagt dan ook om nieuwe prestatie-indicatoren. Efficiency blijft zonder meer een belangrijk thema bij corporaties, maar daarnaast komt nu nog meer nadruk te liggen op maatschappelijke doelstellingen.

Daarmee is ook makkelijk de link te leggen naar een tweede ontwikkeling: meer focus op de klant! De huurmarkt is niet anders dan de rest van de maatschappij. Immers, zonder klant of huurder, geen corporatie en dus geen werk. Ook binnen deze markt is een veelheid aan extra informatie beschikbaar buiten de eigen systemen om. Deze informatie verwerken zodat men hier direct op kan sturen is noodzakelijk. Big Data doet daarmee haar intrede in de corporatieland!

Met meer informatie over de klant (de huurder) is het mogelijk om beter aan te sluiten op ontwikkelingen, regelgeving en wensen. Op het gebied van service bijvoorbeeld of ten aanzien van wijkgerichte activiteiten. Een dergelijk aanpak heeft altijd een positief effect op de efficiency van de bedrijfsvoering.

Genoeg uitdaging dus om vanuit bovenstaande ontwikkelingen de informatievoorziening te herijken. Om te voorkomen dat bij nieuwe investeringen (opnieuw) het gewenste rendement uitblijft, is het verstandig om de organisatie van de IM-functie in het bedrijf vooraf goed in te regelen. Het niet juist organiseren, leidt ertoe dat de investeringen in IM niet het gewenste resultaat opleveren.

Een adequate IM-functie is van wezenlijk belang en vormt een stabiele samenwerking tussen de IT-professionals en de medewerkers uit de business. Naarmate de business meer in de drivers’ seat zit, neemt de volwassenheid van de IM-functie toe. Niet voor niks wordt dit vakgebied Business Intelligence (BI) genoemd. Vaak is door een onvolwassen IM-functie  de focus teveel op de techniek (IT) blijven liggen. En dat is jammer, want daardoor is de meerwaarde van IM niet tot wasdom gekomen.

Om tot betere inzichten te komen zijn diverse volwassenheidsmodellen inmiddels beschikbaar. Een daarvan is het MIMO-model van Ctac. Dit model is overigens door prof. Dries van Nieuwenhuyse als best practice opgenomen in zijn derde boek, Systemisch Performance Management. Dit omdat het merendeel van de volwassenheidsmodellen met betrekking tot IM uitsluitend gericht zijn op datakwaliteit en techniek. Het MIMO-model neemt ook de governance mee en niet onbelangrijk: de dimensie cultuur. De belichting van de softe kant is mogelijk nog de belangrijkste dimensie.

In parallel met de corporatiemarkt: geen huurders, geen corporaties en dus geen werk, geldt: geen gebruikers, geen behoeften, geensturing en dus geen resultaat.

Door Ramond Leenders,
BI thought leader en Managing Consultant / Value Proposition owner bij Ctac, is sinds eind jaren ’90 in diverse rollen onafgebroken actief geweest in het BI-vakgebied. De opdrachten zijn uitgevoerd in diverse branches, waarbij Ramond gedurende de laatste jaren als Business Consultant verantwoordelijk was voor het organiseren van de BI-functie.


Een greep uit ons leveranciersregister

RENSON
Gezond en comfortabel binnenklimaat? Onze missie!
Mind2Pay
Specialist in debiteurenbeheer voor woningcorporaties ...
HRsolar groep
HRsolar streeft naar duurzaamheid ...