Stimulans voor huurwoningen in middensegment

Stimulans voor huurwoningen in middensegment

Gepubliceerd op:

Gemeenten kunnen huurwoningen in het middensegment als aparte categorie opnemen in bestemmingsplannen. Gemeenten krijgen zo meer mogelijkheden om het aanbod van deze woningen te vergroten. De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met deze wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Via het bestemmingsplan kunnen gemeenten de samenstelling van de woningvoorraad beïnvloeden. Dit kan bijvoorbeeld door voor de categorieën sociale huur, sociale koop en eigenbouw bepalingen op te nemen. Met de nieuwe categorie 'geliberaliseerde huurwoningen voor middenhuur' in bestemmingsplannen worden de mogelijkheden verder uitgebreid, bijvoorbeeld voor situaties waarin de gemeente niet zelf de eigenaar is van de grond.

Stimulering aanbod huurwoningen
De wijziging van het Bro is deel van een breed pakket aan maatregelen waarmee het kabinet het aanbod aan huurwoningen in het middensegment stimuleert. Zo zien na de wijzigingen in het corporatiebestel pensioenfondsen en beleggers kansen om te investeren in middeldure huurwoningen. Ook is voor de regio's Amsterdam en Utrecht het puntensysteem aangepast waardoor studio's en kleinere appartementen gemakkelijker aan middeninkomens kunnen worden verhuurd.

Lokale samenwerkingstafels
Op verzoek van het kabinet is oud-burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel gestart met het organiseren van lokale samenwerkingstafels. Aan deze tafels worden lokale partijen met elkaar in contact gebracht. Dit moet leiden tot afspraken over extra aanbod van huurwoningen voor middeninkomens.

Een greep uit ons leveranciersregister

Zelfstroom
Bij Zelfstroom geven we al sinds 2014 energie om de energietransitie te versnellen ...
Koston Nederland BV
Koston Isolatie, specialist in isolatie en energiebesparing ...