Handreiking omgang met psychisch kwetsbaren bij woonoverlast

Handreiking omgang met psychisch kwetsbaren bij woonoverlast

Gepubliceerd op:

Het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid werkt aan een informatieve brochure over bestrijding van woonoverlast door psychisch onstabiele personen. Om de behoeften vanuit de praktijk te peilen, organiseerde het daarom eind maart een expertmeeting. 

Het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid werkt aan een informatieve brochure over bestrijding van woonoverlast door psychisch onstabiele personen. Om de behoeften vanuit de praktijk te peilen, organiseerde het daarom eind maart een expertmeeting.

 

Woonoverlast is een groeiend probleem voor gemeenten, woningcorporaties en politie. Het CCV publiceerde in 2010 al de Handreiking Aanpak woonoverlast en verloedering, in opdracht van drie ministeries. Het document behandelt diverse manieren waarop woonoverlast is te bestrijden. In 2011 volgde daarop een actuele aanvulling. Toch bleek ook daarna dat een specifieke groep bezorgers van overlast een aparte aanpak nodig hebben. Het gaat hier om mensen die niet altijd aanspreekbaar zijn op hun gedrag. In veel gevallen gaat het om mensen die psychisch instabiel zijn, vanwege een stoornis of een verstandelijke beperking. Deze mensen zijn vaak niet voor rede vatbaar bij gesprekken waar de overlast ter sprake komt, of ze reageren niet op brieven die daaraan refereren.

 

Om gemeenten en andere partners te leren omgaan met deze groep mensen bij woonoverlast, op een correcte en effectieve manier, is het CCV nu bezig een aparte brochure te ontwikkelen. De titel wordt: 'Helpen en Ingrijpen: Aanpak woonoverlast door psychisch kwetsbaren'. De expertmeeting eind maart heeft veel waardevolle informatie opgeleverd voor de brochure. De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties (BZK), het landelijk platform Woonoverlast en de Rijksuniversiteit Groningen. 

 

Een greep uit ons leveranciersregister

Ortec Finance
Ortec Finance ondersteunt woningcorporaties door het bevorderen van professionaliteit en het faciliteren van ...
PAM Galerij en Balkonverhoging B.V.
Drempels en hoogteverschillen belemmeren ouderen en mensen met een handicap in hun mobiliteit ...
IsoBouw Systems BV
IsoBouw onderzoekt continu wat echt werkt in de praktijk. Door goed naar de markt te luisteren, is IsoBouw als geen ander ...