De woningbouw cursussen van PAOTM staan als een huis

De woningbouw cursussen van PAOTM staan als een huis

Gepubliceerd op:

Dat er gekte heerst op de woningmarkt is geen nieuws meer eigenlijk. Dat er goed nieuws is voor huizenkopers van bestaande bouw is wél nieuw. De huizenprijzen dalen steeds verder en overbieden is volgens cijfers van de NVM vaak niet meer nodig. Voor kopers is er voldoende keuze uit bestaande woningen, maar nieuwbouwwoningen zijn er amper.

De ambitie van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge, heeft behoorlijke tegenwind. Het plan om voor 2030 900.00 huizen erbij te bouwen lijkt te ambitieus. Onder meer door de stikstofcrisis, het tekort aan bouwvakkers en het tekort aan materialen valt de bouw van nieuwe huizen stil. Over één ding zijn nagenoeg alle partijen het eens: er moet meer gebouwd worden en snel. Daarbij is het ook belangrijk dat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in de sector en blijft bouwen aan je eigen kwaliteiten. PAOTM helpt je daar graag bij met postacademische cursussen in de woningmarkt.

Recente ontwikkelingen in het wonen
De bouwproductie van woningen staat onder druk en ook de stikstof- en PFAS-problematiek leidt vooralsnog tot een forse vertraging van het aantal te bouwen huizen. Daarnaast dalen de koopprijzen, hebben consumenten steeds minder vertrouwen in de woningmarkt en neemt het aantal woningtransacties licht af. Hierdoor is het met name voor starters en midden inkomensgroepen steeds moeilijker een huis te kopen en stijgen ook de wachttijden voor een sociale huurwoning. Deze ontwikkelingen staan in schril contrast met de beleidsuitgangspunten van de politiek, waar juist een forse groei van de woningproductie wordt gewenst. In de PAOTM cursus Recente ontwikkelingen in het wonen brengen top docenten recente ontwikkelingen in het wonen met elkaar in verband, reiken zij nieuwe beleidsinstrumenten aan en komen de effecten van nieuw beleid aan de orde.
“Tijdens de cursus bespreken topsprekers uit de wetenschap en de praktijk de nieuwste opgaven en oplossingen op het gebied van het wonen en is ruim de gelegenheid voor een eigen inbreng.”, aldus Peter Boelhouwer – cursusleider Recente ontwikkelingen in het wonen.

Trends in de woonruimteverdeling
De druk op de sociale huursector is steeds verder toegenomen. Steeds meer woningzoekenden met een laag inkomen, maar ook huishoudens met een bescheiden middeninkomen doen voor hun huisvesting een beroep op woningcorporaties, met oplopende wachttijden als gevolg. Deze ontwikkelingen stellen gemeenten en corporaties voor flinke beleidsmatige uitdagingen, hoe zorgen ze ervoor dat spoedzoekers tijdig een woning kunnen vinden? Tijdens de PAOTM cursus Trends in de woonruimteverdeling wordt kritisch gekeken naar het functioneren van bestaande systemen en werkwijzen.
Zeer interessante informatie over de ins & outs van de huidige woningmarkt en de trend naar de toekomst toe – Cursist werkzaam bij de overheid

Portefeuille- en assetmanagement voor woningcorporaties
Het portefeuillebeleid is een van de belangrijkste beleidsthema’s bij corporaties. Het doel is vastgoed en diensten zo goed mogelijk aan laten sluiten op de wensen van huidige en toekomstige bewoners. Tijdens de PAOTM cursus Portefeuille- en assetmanagement voor woningcorporaties leert men zelf het portefeuillebeleid te ontwikkelen en uit te voeren, daarnaast wordt inzicht gegeven in hoe verschillende soorten corporaties hun portefeuillebeleid en assetmanagement ontwikkelen.
Er zijn veel verschillende corporaties in Nederland, allemaal erg verschillend van elkaar. Daarom is het van belang dat die verschillen aan de orde komen tijdens de cursus.
‘Er wordt een groot aantal sprekers uitgenodigd van geheel verschillende corporaties en andere partijen, en elk met eigen deskundigheid. De sprekers tonen heel veel praktijkvoorbeelden, en laten zien welke keuzes zij gemaakt hebben en waarom’, aldus Henk Heeger, cursusleider Portefeuille- en assetmanagement.

Benieuwd naar al onze cursussen op dit vlak? Neem een kijkje op paotm.nl.

Een greep uit ons leveranciersregister

Vasco Group
Vasco is een totaalaanbieder van verwarmings- en ventilatieoplossingen met verkoopactiviteiten in Europa ...
Vaillant Group Netherlands B.V.
Vaillant is een internationale marktleider op het gebied van verwarmings- en ventilatietechnologie ...