Corporaties blijven investeren in Amersfoort

Corporaties blijven investeren in Amersfoort

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties de Alliantie, Portaal en Omnia Wonen kunnen hun overeengekomen samenwerking voor de sociale huurwoningmarkt in Amersfoort voortzetten en blijven investeren in meer betaalbare huurwoningen. Dit is mogelijk nu de Alliantie en Portaal een ontheffing van de minister hebben gekregen om ook in Amersfoort, buiten hun zogeheten kerngebied, vastgoed aan te kopen of nieuw te bouwen. Deze gezamenlijke inzet is noodzakelijk voor de grote woningbouwopgave van Amersfoort. Omnia Wonen had reeds toestemming om in Amersfoort te blijven investeren.

Monique Govers, bestuurder Omnia Wonen, heeft waardering voor de afwegingen van de minister: “zijn besluit is in lijn met het convenant voor de komende 5 jaar tussen de drie corporaties waarin een goede taakverdeling is afgesproken voor de enorme opgave in het realiseren van nieuwe huizen voor Amersfoortse woningzoekenden.”
De gemeente Amersfoort wil op de langere termijn ongeveer 4400 extra sociale huurwoningen realiseren. Voor de aankomende 5 jaar is een verdeelsleutel afgesproken voor 2000 woningen die door de drie corporaties zullen worden gebouwd.

‘Onmisbare partners’
Wethouder Fleur Imming is blij met het nieuws over de verleende ontheffingen: “De Alliantie en Portaal zijn de afgelopen jaren onmisbare partners geweest in het maken en realiseren van plannen om de sociale woningbouwopgave gezamenlijk op te pakken. Als zij niet meer in de Amersfoortse nieuwbouw zouden mogen investeren, zou dat ons als stad voor een zwaardere opgave stellen. Niet alleen omdat de behoefte aan sociale huurwoningen groot is, maar we zouden in dat geval ook de verbondenheid die beide corporaties met de stad hebben, kwijtraken. Nu zij samen met Omnia Wonen in de Amersfoortse woningmarkt mogen blijven investeren, zijn de prestatieafspraken die we afgelopen december hebben vastgelegd, een zekerheid. Dat betekent dat we de plannen voor meer sociale huurwoningen kunnen waarmaken.”

Woningmarktregio’s
De Woningwet schrijft voor dat er woningmarktregio’s moeten worden gevormd. Deze woningmarktregio is de kernregio waarbinnen een corporatie vastgoed mag aankopen of nieuwbouw mag realiseren. Dat mogen zij niet buiten hun kerngebied, tenzij zij daar een ontheffing voor hebben. Zowel de Alliantie als Portaal zijn in andere regio’s groter dan in Amersfoort en hebben daarom deze regio’s als kerngebied. Dit zou betekenen dat alleen Omnia Wonen in Amersfoort actief kan blijven. De drie corporaties en de gemeente erkennen het belang van meerdere investerende corporaties voor de woningbouwopgave van Amersfoort. Daarom hebben de Alliantie en Portaal bij het ministerie een ontheffing aangevraagd om zo te blijven bijdragen aan de woningbouwopgave in Amersfoort.

Beeld: gemeente Amersfoort.

Een greep uit ons leveranciersregister

RECO Lift Solutions
Verhuur van tijdelijke personenliften, trapliften en noodliften voor iedere situatie ...
Kingspan Light + Air
Experts op het gebied van brandveiligheid, daglichtconstructies, klimaattechniek, zonwering & louvre ...
Berenschot Search
Grondlegger van vooruitgang ...