PV-installaties op grondgebonden woningen

PV-installaties op grondgebonden woningen

Gepubliceerd op:

Via onze relaties in de corporatiesector horen wij dat zij worstelen met de vraag hoe de deelname van bewoners aan pv-projecten vergroot kan worden. 

Tot nu toe zien wij dat de deelname beperkt blijft tot een handjevol bewoners die naast de investering in een pv-installatie ook een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van het klimaat en de wereld voor onze kinderen.

Van Schöll Advies heeft zich verdiept in  mogelijkheden om het succes van deze projecten te vergroten en zij ziet daarin kansen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat er een win-win situatie ontstaat voor alle partijen. 
In veel projecten zien wij dat aan bewoners wordt gevraagd een bijdrage te leveren in de investering door middel van een kleine huurverhoging dan wel een verhoging van de servicekosten. Het voordeel voor de bewoner is een lagere energierekening. Dit voordeel wordt behaald door de opgewekte energie te salderen met de verbruikte energie. Minister Kamp heeft in 2015 echter laten weten dat het salderen een overstimulering is en in 2017 wordt herzien. Vanaf 2020 komt er een nieuwe regeling die de huidige regeling gaat vervangen. 
De corporaties zouden zich daarom op dit moment de vraag moeten stellen of het moreel toelaatbaar is om bewoners te vragen een investering te doen met een voorgerekend rendement, gebaseerd op de huidige regeling, waarvan we weten dat deze komt te vervallen.

Wij zijn op zoek gegaan naar modellen waarbij de businesscase door de veranderende regelgeving niet onderuit wordt gehaald. De basis van de oplossing lijkt te liggen in het creëren van volume. 
Omdat deze uitdaging voor iedere corporatie geldt, zijn wij op zoek naar corporaties die belangstelling hebben om dit gezamenlijk op te willen pakken. Als u samen met  andere corporaties hieraan wilt meewerken, neem dan contact met ons op.

Aanpak PV op grondgebonden woningen
Voor het ontwikkelen van de modellen gelden in eerste instantie de volgende doelstellingen:
  • De corporatie draagt de investering niet zelf.
  • De inzet van pv-installaties moet bijdragen aan het verlagen van de woonlasten.
  • De bewoner moet een keuzevrijheid hebben om deel te nemen aan een pv-project.
  • Het concept moet zodanig zijn, dat deelname van de bewoners substantieel is.
Het resultaat van het gezamenlijke project  is een aantal modellen die op hoofdlijnen zijn beschreven. Bij ieder model worden de technische realisatie, de voor- en nadelen, de administratieve druk voor de corporatie, de juridische structuur op hoofdlijnen, de haalbaarheid (businesscase op hoofdlijnen) en  de subsidiemogelijkheden beschreven.

Contact
Als u interesse heeft om  mee te doen aan het gezamenlijke project om toekomstbestendige modellen te ontwikkelen voor pv-installaties voor grondgebonden woningen, neem dan contact op met onze collega Jan Haagendoorn via nummer
0416 - 28 08 80.


Een greep uit ons leveranciersregister

Fito Products
Fito Products BV, specialist in de verkoop van brandpreventieproducten ...
Lens
We hebben oplossingen voor elk dak, onder één dak ...
Solesta® 2.0
Verduurzaam uw woning met een zonneboiler en zet gratis zonnewarmte om in warm kraanwater ...