Van Lierop

  1. Leveranciers »
  2. Renovatie »
  3. Van Lierop

Van Lierop

Bezoekadres
Koperweg 31
2401 LH Alphen aan de Rijn
Contactgegevens
T: (0172) 43 35 14
F: (0172) 41 77 15
Conserveert en herstelt hout | verdrijft vocht
Al meer dan 50 jaar is ons familiebedrijf actief met tal van restauratie- en renovatieprojecten, vanuit verschillende vestigingen in Nederland. Met 55 gemotiveerde vaste medewerkers en een aantal vaste onderaannemers, zorgen wij met onze gespecialiseerde diensten voor een gezond leefklimaat en verbetering van het wooncomfort. Wij werken zowel direct als indirect via aannemers voor corporaties, beleggingsinstellingen, vastgoedbeheerders, VvE’s en gemeenten. Wij zijn gewend in bouwteam of ketensamenwerking deel te nemen. Goede communicatie, vakbekwaamheid en flexibiliteit maakt Van Lierop tot een uitstekende co-maker in een keten samenwerking bij grote renovaties.

Onze diensten Projectbegeleiding
"Goede balans tussen de belangen van onze opdrachtgever en die van de bewoners"

Wij hebben een ruime ervaren in het begeleiden van renovatie- en restauratieprojecten voor verschillende woningbouwverenigingen. Waarbij we bij onze opdrachtgever letten op alle zakelijke en technische aspecten, respecteren wij bij de bewoners de menselijke kant van de renovatie. Vooral onduidelijkheid lijkt het draagvlak voor renovatie bij de bewoners te ondermijnen. Door onze duidelijke afspraken en effectieve communicatie, voorkomen wij problemen en wordt het animo voor renovatie vergroot.

Onze werkwijze
"Onderzoek door de specialist, een duurzame start"

Ons onderzoeksbureau ‘De Houtarts’ heeft ruime ervaring met het seriematig in beeld brengen van de onderhoudsstatus van woningen. Het accent ligt op de kruipruimte waar we metingen doen naar de vochtigheidsgraad en ventilatieniveau om het heersende klimaat te bepalen.
Wij brengen per woning in kaart of er sporen zijn van zwam of houtaantastende insecten en waar? Boven de vloer speuren wij naar verschijnselen die wijzen op optrekkend vocht. Wanneer in de vloer een inspectieluik ontbreekt dan kunnen wij deze voor u maken. Met onze videoscoop kunnen wij door een kleine opening, bijvoorbeeld een ventilatierooster, een goede indruk krijgen van de status in de kruipruimte. Wij controleren het houtwerk van de verdiepingsbalklagen, kapconstructie en raamkozijnen op aantasting. Hierbij vergeten wij niet eventuele sporen van lekkage op te nemen in ons onderzoeksrapport.

Na het onderzoek ontvangt u een heldere reportage, voorzien van foto’s en tekeningen. Daarnaast ontvangt u een gespecificeerde offerte van de te nemen maatregelen.

Foto's van Van Lierop

Beschikbare video van Van Lierop

Word lid en profiteer

De database bevat een compleet overzicht van alle woningcorporaties met contactpersonen.

Een greep uit ons leveranciersregister


Facto Geo is een geodetisch ingenieursbureau met vijf locaties die zorgen voor ...

Derbigum, het moederbedrijf van Derbigum Nederland, is gespecialiseerd in de waterdichting van daken...

Polyfilla pro is uw totale partner voor duurzaam onderhoud van zowel houten als  minerale ondergronden ...

WEBO produceert houten kozijnen, prefab elementen en componenten, voor woningbouwprojecten ...

De digitale oplossing voor het beheren van grootschalig planmatig woningonderhoud ...

Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...