Utrechtse corporaties gaan meer goedkopere woningen aanbieden

Utrechtse corporaties gaan meer goedkopere woningen aanbieden

Gepubliceerd op:

De corporaties in de Utrechtse regio wijzigen hun verhuurbeleid. Huishoudens met een laag inkomen kunnen bij toewijzing in het vervolg geen dure sociale huurwoning meer huren. Om te zorgen dat deze groep voldoende kans houdt op een woning spannen corporaties zich in om hen meer goedkopere woningen aan te bieden.

De maatregel is een gevolg van de nieuwe regels die het Rijk per 1 januari aanstaande invoert voor de verhuur van sociale huurwoningen. De betaalbaarheid van het wonen verbetert voor deze groep door de nieuwe regels. De wijziging geldt alleen voor nieuwe huurders.

Op 1 januari aanstaande voert het Rijk het ‘passend toewijzen’ in. Deze regel houdt in dat ten minste 95% van de sociale huurwoningen die aan huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens worden verhuurd een huur onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag moet hebben. Voor één- en tweepersoonshuishoudens is die grens nu maximaal € 576, voor gezinnen € 618 per maand. Woningzoekenden mogen tot nu toe op alle woningen reageren met een huur tot € 711.

Corporaties zijn verplicht deze wettelijke toewijzingsregels door te voeren. Zij gaan daardoor strikter toewijzen. Maar niet alle corporaties voeren de nieuwe regels op precies dezelfde manier uit. Portaal blijft duurdere woningen aanbieden aan lagere inkomens. Het verlaagt zo nodig de huur ‘aan de balie’ als de nieuwe huurder een laag inkomen heeft.

De nieuwe regels gaan reeds per 5 november aanstaande in. Dat is nodig, omdat de vanaf die datum geadverteerde woningen in de regel pas na 1 januari worden verhuurd en dus onder de nieuwe regels vallen. Als de woningen nog voor de jaarwisseling worden verhuurd, gelden de bestaande regels.

Een greep uit ons leveranciersregister

Revoort Slopen & Saneren
Revoort maakt ruimte voor Woningcorporaties ...
Fito Products
Fito Products BV, specialist in de verkoop van brandpreventieproducten ...
NARIS
Risicomanagement bij woningbouwcorporaties is vast goed!