Tot 360 minuten brandwerend

Tot 360 minuten brandwerend

Gepubliceerd op:

Brandveilig bouwen is een zaak van details. Kleine details kunnen grote investeringen te niet doen; vooral als men verzuimt de doorvoeringen van technische installaties brandveilig af te dichten. De hoeveelheid elektrische branden zal in de komende jaren verder toenemen. Meer dan 20% van de branden is te wijten aan een apparaat dat defect was of verkeerd werd gebruikt.

U kent Coenen van het afdichten van kitvoegen en luchtdicht bouwen. Projectleider René Westerveld kreeg echter steeds vaker de vraag voorgelegd of Coenen op een project ook de brandwerende doorvoeringen kon meenemen. De technische installaties stoppen immers niet bij de wanden en plafonds van een brandcompartiment. Deze worden doorboord met vele technische installaties zoals leidingen en buizen van sanitair en verwarming, kanalen van het ventilatiesysteem, elektra- en datakabels. Doorvoeringen en hun sparingen zijn een bedreiging voor de brandwerendheid en moeten worden beveiligd tegen branddoorslag.

In het algemeen worden kabelmantels gebruikt van PVC. Deze PVC-mantels bevatten een hoog percentage weekmaker, die ervoor zorgt dat de mantels makkelijk branden. Hierdoor kunnen branden die in kabelbundels ontstaan, vaak door overbelasting en dus oververhitting van de kabelgoot, zich als een lont door het gebouw verplaatsen. Bovendien ontstaat bij verbranding van conventionele PVC-kabels per kilogram PVC ongeveer 1,2 liter zoutzuurgas. Dit gas is zeer giftig en heeft nog lang na de brand een corrosieve werking op installaties en metalen delen. Zelfs het wapeningsijzer in betonnen wanden en constructies kan er door aangetast worden.

,,In samenwerking met Promat kunnen we nu brandwerend afdichten volgens de kwaliteit die de klant van ons is gewend. Doorvoeringen van kabels kunnen zelfs tot 360 minuten brandwerend gemaakt worden door toepassing van Fireline-producten van Promat. Inmiddels hebben vijf werknemers van Afdichtingsbedrijf Coenen een speciale opleiding gevolgd, zodat zij deze werkzaamheden volgens de strengste eisen kunnen verrichten’’, aldus René Westerveld van Coenen. Om een brand beheersbaar te houden stelt het Bouwbesluit eisen aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) tussen brandcompartimenten. Een pand wordt opgedeeld in brandcompartimenten, (subbrandcompartimenten) en rookcompartimenten. Dit verhindert dat een brand zich ongelimiteerd kan verspreiden. Het Bouwbesluit dicteert de maximale grootte; 500 m2 voor logiesfuncties en 1000 m2 voor overige gebruiksfuncties. Goede brandwerende scheidingen houden de brand beheersbaar, stellen de gebruikers van het gebouw in staat veilig te vluchten en geven de brandweer de mogelijkheid te blussen en reddingswerk te doen.

,,Kortgeleden hebben wij de doorvoeringen van leidingen en buizen in een studentenhotel aan de Admiraliteitskade in Rotterdam brandwerend gemaakt. Dat gebeurde tijdens een renovatie. Deze werkzaamheden verrichten wij niet alleen bij utiliteitsbouw, maar ook in woningbouw. Het is verstandig dat afdichtingen periodiek worden geïnventariseerd en gecontroleerd. Zeker bij bedrijfspanden, maar ook in hotels en studentenhuizen wordt er nog wat veranderd aan de technische installaties.’’

Nadat een afdichting is voltooid wordt deze door een sticker van Afdichtingbedrijf Coenen geïdenticeerd en genoteerd. Coenen houdt hiervan een dossier bij voor latere inspecties en onderhoud.Coenen Afdichtingsbedrijf BV en Coenen Geveltechniek BV.
Valkenierstraat 38 • 2984 AZ Ridderkerk
Telefoon: 0180-486 866 • Fax: 0180-486 867
Website: www.coenen.nl • Email: info@coenen.nl
https://www.woningcorporaties.nl/leveranciers/isolatie/coenen-geveltechniek-bv

Een greep uit ons leveranciersregister

Storax B.V.
STORAX B.V. is al meer dan 40 jaar de meest complete mattenindustrie met productie in Nederland ...
Weckx B.V.
Direct alarmering. Waar u ook bent.
Flynth
Flynth is de grootste advies- en accountantsorganisatie voor het MKB ...