Ubbink van 0 naar 4!

Gepubliceerd op:

Ubbink behaalt certificaat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen niveau 4!

Ubbink streeft ernaar alle bedrijfsprocessen te optimaliseren, zodat de ecologische footprint zoveel mogelijk wordt beperkt. Ubbink heeft de certificering van de MVO Prestatieladder op niveau 4 bereikt. Op 3 december 2014 ontving Henk-Jan Wegman, algemeen directeur Ubbink, officieel het certificaat van Ton Wessels, Business Development & Sales van certificeerder Lloyds. Met deze certificering maakt Ubbink haar MVO-beleid en -prestaties transparant.

Pro-actief en strak gedocumenteerd
Volgens de certificeerder heeft Ubbink het niveau 4 van de MVO Prestatieladder, scope “Ontwikkeling, verkoop en productie van kunststof producten voor de bouw- en installatieindustrie” aangetoond op basis van ontplooide activiteiten binnen en buiten de branche. Daarnaast wordt de pro-actieve houding en uitstraling van de organisatie, en de ketenverantwoordelijkheid die wordt genomen (zoals stakeholder-management klanten en leveranciers) genoemd. Stakeholders binnen en buiten de branche hebben aantoonbaar invloed op de beleidsbepaling. Het volledig gedocumenteerde en transparante systeem voor alle 33 indicatoren en de brede en diepe benadering van de stakeholders en indicatoren zijn zeer positief beoordeeld.

MVO Prestatieladder
De MVO Prestatieladder maakt vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar. De MVO Prestatieladder bestaat uit vijf niveaus. Op niveau 1 tot 3 ontwikkelt de betrokkenheid van stakeholders zich van direct belanghebbenden tot indirect betrokkenen en branche. Op niveau 4 en 5 zijn ook de keten en de samenleving stakeholders en kijkt Ubbink dus ver over de grenzen van de eigen organisatie heen.
De  kenmerken van de MVO Prestatieladder zijn:
  • MVO beleid moet aantoonbaar en onafhankelijk getoetst zijn
  • ISO 26000, GRI en AA 1000 vormen de basis
  • Hierdoor erkenning op MVO gebied
  • Sluit aan op bestaande managementsystemen met PDCA cirkel
  • 7 kernthema’s, 33 indicatoren, stakeholdermanagement en systeemeisen MVO
  • 5 ladder niveaus te behalen door bedrijven
  • Bedrijf bepaalt zelf ambitie - en instapniveau
  • Transparantie door onafhankelijke certificering met jaarlijkse audit door Certificatie Instelling
  • Duidelijke structuur die makkelijk te communiceren is naar belanghebbenden
De MVO prestatieladder is gebaseerd op internationaal geaccepteerde documenten, zoals ISO 26000, ISO 9001, AA1000 en de Global Reporting Initiative.

Ubbink het 17e bedrijf in Nederland en het 2e in de Bouw met een MVO 4 certificaat!
Niveau 4 toont aan dat je je als organisatie in de volledige keten beweegt en je partners betrekt bij de doorlopende zoektocht naar verduurzaming van je dienstverlening. Slechts 16 organisaties in Nederland, waarvan 1 in de bouw, behaalden dit niveau en Ubbink is de 17e, respectievelijk 2e. Ubbink is trots op deze erkenning voor haar duurzame inspanningen en ambities op zowel menselijk, maatschappelijk en milieuvlak.

Over Ubbink
Ubbink biedt oplossingen voor energie efficiency en een goed binnenklimaat voor gebouwen. Ubbink is actief op de volgende gebieden: luchtdicht- en waterdichtbouwen, licht, constructie ventilatie, ruimte ventilatie, rookgasafvoer en bevestigingsmateriaal voor zonne-energiesystemen.

Een greep uit ons leveranciersregister

NEH Shared Services
Wij ontzorgen al meer dan 65 woningcorporaties op het gebied van: cloudservices ...
IsoBouw Systems BV
IsoBouw onderzoekt continu wat echt werkt in de praktijk. Door goed naar de markt te luisteren, is IsoBouw als geen ander ...
Deceuninck nv
Uw partner voor kozijnen en deuren in kunststof en aluminium ...