Welbions en Woonbeheer Borne willen fuseren

Welbions en Woonbeheer Borne willen fuseren

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties Welbions en Woonbeheer Borne willen gaan fuseren. Aanleiding is de toekomstoriëntatie van Woonbeheer Borne die steeds moeilijker aan alle gestelde eisen en overheidsmaatregelen kon voldoen. Borne en Hengelo zijn qua ligging nauw met elkaar verweven.

Woonbeheer Borne heeft eind vorig jaar Welbions gevraagd om mogelijkheden te onderzoeken voor samenwerking. Door de fusie ontstaat aanvullende financiële ruimte. Uiteindelijk heeft onderzoek laten zien dat een fusie beide corporaties voordelen oplevert. Beide corporaties kijken op dezelfde manier naar hun opgave in de volkshuisvesting en de rol die een corporatie daarin moet spelen. De twee corporaties dienen een zelfde doel en willen hier straks vanuit een stevige basis gezamenlijk nog meer vorm aan geven.

Het werkgebied van de fusiecorporatie strekt zich uit over Hengelo en Borne en zal zo’n 15.000 woningen bezitten. Een belangrijke randvoorwaarde van de fusie is lokale herkenbaarheid en behoud van de lokale binding met de werkgebieden van de beide corporaties. Het is nog niet duidelijk wat de consequenties voor de werkgelegenheid binnen de corporaties zijn. Het streven is vanaf 1 juli 2015 als het ‘nieuwe Welbions’ te gaan werken.

Een greep uit ons leveranciersregister

Tonzon
In 1980 heeft het Nederlandse bedrijf TONZON een revolutionaire isolatiemethode ontwikkeld ...
Erasmus School of Accounting & Assurance
Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties
Quality Creations International
Producten die het eenvoudig mogelijk maken brandveilig te leven...