Woonakkoord maakt sociale huurwoningen onbetaalbaar

Woonakkoord maakt sociale huurwoningen onbetaalbaar

Gepubliceerd op:

Het Woonakkoord zorgt ervoor dat sociale huurwoningen voor de primaire doelgroep onbetaalbaar worden. Lagere inkomens kunnen straks de verhoogde huren niet meer opbrengen. Die conclusie trekt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de TUDelft in een studie die hij uitvoerde voor De Vernieuwde Stad, een samenwerkingsverband van grootstedelijke corporaties.

Het Woonakkoord houdt rekening met het verhogen van de huren boven de inflatie. Corporaties worden min of meer gedwongen die door te voeren om de afdracht aan Verhuurdersheffingen op te kunnen brengen. Als corporaties hun huren maximaal verhogen, zal nog maar 2% van de sociale huurwoningen betaalbaar blijven voor de laagste inkomensgroepen, concludeert het onderzoeksinstituut van de TUDelft. Een kwart van de huurders komt onder de betaalbaarheidsgrens van het NIBUD, voorspellen de onderzoekers. Die ontwikkeling is in strijd met de doelstelling en het bestaansrecht van de woningcorporaties, namelijk het aanbieden van betaalbare woningen voor de lagere inkomens. Voor grote groepen mensen, zoals alleenstaanden die leven van een bijstandsuitkering, worden sociale huurwoningen onbereikbaar als corporaties hun huren maximaal verhogen.

Woningcorporaties krijgen het moeilijk door de maatregelen in het Woonakkoord dat minister Blok in februari sloot met D66, ChristenUnie en SGP. Zij moeten een heffing van 1,7 miljard euro opbrengen, wat neerkomt op de gezamenlijke huurinkomsten van de corporaties over twee maanden. Veel corporaties voelen zich daardoor genoodzaakt de huren te verhogen.

Bron: aedes.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Thercon
Heating. Cooling. Caring ...
Quality Creations International
Producten die het eenvoudig mogelijk maken brandveilig te leven ...
Weckx B.V.
Direct alarmering. Waar u ook bent.