‘Corporaties moeten stoppen met woningbouw in ontwikkelingslanden’

‘Corporaties moeten stoppen met woningbouw in ontwikkelingslanden’

Gepubliceerd op:

De VVD vindt dat corporaties moeten stoppen met investeringen in woningbouwprojecten in ontwikkelingslanden. Ze moeten zich richten op hun kerntaak; de sociale woningbouw in Nederland. Investeringen in het buitenland gaan volgens de VVD ten koste van projecten in eigen land.

Twee VVD-Kamerleden hebben de minister voor Wonen en Rijksdienst en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking schriftelijk vragen gesteld over dit onderwerp. Ze verwijzen daarin naar de Dutch International Guarantees for Housing (DIGH), een organisatie waarbinnen woningcorporaties samenwerken aan woningbouw in ontwikkelingslanden als Armenië en Nicaragua en in armere EU-lidstaten als Letland en Bulgarije. De VVD verwondert zich erover dat corporaties blijkbaar wel geld hebben om te investeren in woningbouwprojecten in het buitenland, terwijl ze hier steeds meer projecten schrappen en de noodklok luiden vanwege schaarse inkomsten. Met de activiteiten binnen het DIGH geven de deelnemende corporaties naar eigen zeggen blijk van hun sociaal ondernemerschap. Het is een indirecte vorm van ontwikkelingshulp die niet past bij de kerntaak van de corporaties, brengt de VVD daar tegenin. De partij duldt niet dat de overheid via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw indirect garant staat voor deze buitenlandse projecten.

Als het aan de VVD ligt, moeten corporaties stoppen met deze investeringen en zich voor 100% richten op de eigen sociale woningmarkt. In de brief aan de minister vragen de VVD-kamerleden om opheldering over de omvang van deze buitenlandse investeringen en om welke landen het precies gaat. Ze vragen de ministers verder om hun standpunt in deze kwestie.

Een greep uit ons leveranciersregister

Intratone
Maak kennis met Intratone, met afstand het beste intercomsysteem, de nummer 1 ...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...
Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...