In 3 stappen een woning verduurzamen

In 3 stappen een woning verduurzamen

Gepubliceerd op:

Het verduurzamen van corporatiewoningen is een belangrijk en tegelijkertijd complex meerjarentraject. Er moeten strategische keuzes gemaakt worden over de energetische opwaardering van de woningen om huidige én potentiële bewoners een toekomstbestendig ‘thuis’ te bieden. Maar hoe worden deze strategische keuzes gemaakt?

De woningbouwcorporatie speelt een belangrijke rol in de energietransitie in nieuwbouw en bestaande bouw. Belangrijk om te weten is dat dit niet voor niets wordt gedaan: Een belangrijke steen wordt bijgedragen aan de verduurzaming van Nederland.

Stijging woningwaarde
Daarnaast stijgen de woningen in waarde, dankzij de getroffen maatregelen. De directe waardestijging van  woningen door verduurzaming kan oplopen tot de helft van de investeringskosten. Dit is gebleken uit onderzoek naar marktwaarde en rendement, dat internationaal vastgoedadviseur Colliers voor een grote woningcorporatie in Nederland heeft uitgevoerd.

Huurverhoging
Stijging van de woningwaarde betekent dat ook de huur volgens het woningwaarderingsstelsel mag worden aangepast. Immers een verbetering van het energielabel heeft een grote invloed op het aantal punten in het woningwaarderingsstelsel en de hieraan gekoppelde te vragen huurprijs.

Waar te beginnen bij grootschalige woningverduurzaming?

1. Inventariseer het bestaande woningbestand
Breng allereerst de energetische staat van het vastgoed in kaart. Stel daarbij de volgende vragen:
 • Wat zijn de energielabel-klassen van de woningen?
 • Hoe zijn de woningen geïsoleerd en waar liggen kansen vwb isolatie?
 • Hoe worden de woningen op dit moment verwarmd?
 • Hoe is de oriëntatie van de woning tov de zon?
 • Is er sprake van 'gespikkeld' bezit, maw is er een mix van particuliere en corporatiewoningen
 • Bevindt er zich in de buurt een grote warmteopwekker?
2. Coördinatie van het plan van aanpak
Het is belangrijk om in gesprek te raken  met verschillende stakeholders om het plan van aanpak vorm te geven:
 • Gemeente: Om de wensen van de gemeente in één lijn te brengen met uw voorkeuren
 • Andere corporaties: Deel ideeën en doe nieuwe ideeën en inspiratie op met collega-corporaties. Deel de 'Best practices'.
 • Stakeholders in de buurt: Denk bijvoorbeeld aan energiebedrijven, netwerkbeheerders en particuliere woningeigenaren. En niet te vergeten… de huurder.
3. Welke warmteopwekker rondom verduurzaming te kiezen?
Wat past het beste bij het bestaande woningbestand? Er zijn diverse mogelijkheden.

Stap-voor-stap naar energieneutraal

Overstappen op aardgasloos verwarmen is noodzakelijk, maar kostbaar. Daarnaast zijn niet alle woningen direct geschikt voor de mogelijke oplossingen.

Het is belangrijk een keuze te maken voor een verwarmingssysteem op basis van maximale reductie van CO₂-uitstoot tegen minimale kosten, van bron tot gebruiker.

Er zijn een aantal mogelijkheden om de vraag te beantwoorden welke manier het beste past om invulling te geven aan de gestelde eisen in het Energieakkoord. Bij ATAG Verwarming noemen we dit de 4 duurzaamheidsstappen:
 1. Verwarmen met gas
 2. Verwarmen met zon
 3. Hybride verwarmen
 4. All-electric verwarmen

Een greep uit ons leveranciersregister

Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...