Minister Ollongren: meer regie Rijk bij aanjagen woningbouw

Minister Ollongren: meer regie Rijk bij aanjagen woningbouw

Gepubliceerd op:

Het Rijk gaat in stedelijke gebieden met de grootste vraag naar woningen een actievere en regisserende rol spelen. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de Staat van de Woningmarkt 2017. De minister geeft aan op korte termijn gesprekken te starten met gemeenten, woningcorporaties, bouwers en investeerders.

De gesprekken die de minister voert met gemeenten, woningcorporaties, bouwers en investeerders moeten leiden tot afspraken over het versnellen van de woningbouwproductie. Daarnaast komt er een permanent landelijk overleg met brancheorganisaties en belanghebbenden.

Groeiende vraag woningen
Uit de nieuwste jaarrapportage blijkt dat de groeiende economie en de lage rente doorwerken op de woningmarkt. Het aantal verkopen blijft stijgen, met vooral in stedelijke gebieden sterke prijsstijgingen. De aanhoudende groei van het aantal huishoudens zorgt eveneens voor een oplopende vraag naar woningen.

Groei nodig
De bouwproductie zou de komende jaren moeten groeien naar gemiddeld 75.000 woningen per jaar om in te spelen op de groeiende vraag naar woningen. En hoewel de gerealiseerde en geraamde bouwproductie een stijgende trend laat zien, is er van de betrokken partijen extra inzet nodig om het verschil tussen vraag en aanbod niet te laten oplopen.

Gebruik bestaande voorraad
Volgens minister Ollongren zijn de mogelijkheden voor het aanjagen van de bouwproductie onder andere afhankelijk van de beschikbare plancapaciteit, de beschikbaarheid van bouwmaterialen en het aanbod aan voldoende gekwalificeerd personeel. Ollongren wijst er verder op dat er vooral vraag is naar woningen in de binnensteden. Binnenstedelijk bouwen is complex en kent een relatief lange opleveringstijd. Een beter gebruik van de bestaande voorraad en flexibeler woonvormen kunnen de druk op de woningmarkt verminderen.

Nieuwe Omgevingswet
Het kabinet werkt verder aan de nieuwe Omgevingswet die moet zorgen voor snellere procedures. Woningcorporaties kunnen eenvoudiger toestemming krijgen om huurwoningen in het middensegment te bouwen. Dit segment is cruciaal voor huishoudens die flexibel willen zijn of voor wie koop of sociale huur geen optie is.

Samenwerkingstafel Middenhuur
Op verzoek van het vorige kabinet is er onder voorzitterschap van Rob van Gijzel in diverse gemeenten een zogeheten Samenwerkingstafel Middenhuur gestart over een groter aanbod van deze woningen. Verder is er een landelijke tafel waarin brancheorganisaties en belanghebbenden knelpunten in kaart brengen.

Eindverslag
Het eindverslag van de samenwerkingstafels wordt eind januari verwacht. De minister neemt de aanbevelingen mee bij het maken van regionale afspraken. Zij wil ook na januari doorgaan met de landelijke overlegtafel. De gehele woningmarkt zal dan onderwerp van permanent overleg zijn.

Bron: Rijksoverheid.

Een greep uit ons leveranciersregister

Liftintermediair
Liftintermediair: De volledig onafhankelijke, ervaren adviseur in liftinstallaties ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Panasonic Netherlands
Kies voor verwarming, warm tapwater, warmtepompen, airconditioning, chillers en koel- vriessystemen van Panasonic ...