Veranderen onder hoogspanning | Naar een optimaal presterende corporatie

Veranderen onder hoogspanning | Naar een optimaal presterende corporatie

Gepubliceerd op:

Over het geheel gezien zien we vaak woningcorporaties die het belang en noodzaak van organisatieveranderingen wel zien maar schuiven de uitvoering voor zich uit. Begrijpelijk, het bewandelen van een nieuwe route is ingrijpend en spannend. De noodzaak lijkt ook beperkt omdat de financiële- en operationele prestaties op het eerste gezicht de pijn niet laten zien.

Toch zijn veranderingen nodig om als corporatie vitaal te blijven en optimaal te kunnen presteren. De vraag die opkomt is hoe je dat ‘veranderen’ dan aanpakt en of een heel  ‘verandertraject’ nodig is. Dat klinkt namelijk als iets behoorlijk ingrijpends.

Veranderende wereld
Terwijl de wereld voor woningcorporaties volop verandert, draait de bestaande exploitatiemotor rustig door. De veranderingen die op corporaties afkomen zijn bekend, maar de rol binnen het totale speelveld en de juiste besteding en allocatie van middelen zijn niet eenvoudig te bepalen. Ook hier gaan de kosten veelal voor de baten uit en is de behoefte aan richting en wendbaarheid van de organisatie groot. Denk alleen al aan vastgoedverduurzaming, digitaliseren, toenemende sociale problematiek en de (politieke) vragen rondom tekorten aan (zorg)vastgoed. Deze vraagstukken spelen in het heden, maar één ding is zeker; in de toekomst komen steeds sneller nieuwe en onbekende vraagstukken op corporaties af. Woningcorporaties vormen een steeds belangrijke schakel in de maatschappelijke keten.

Daarom moeten zijconstant in staat zijn om dit soort ontwikkelingen tijdig te erkennen en te vertalen naar de betekenis daarvan op de huurder, eigen organisatie en samenwerkingspartners. Hoe blijven we de huurder optimaal bedienen? Hoe passen we ons interne beleid aan op wijzigingen? Welke processen horen daarbij? Werkt daarbij de interne beheersing optimaal? En heel belangrijk, hoe kunnen de medewerkers de bewegingen blijven bijhouden? 

Vertaling naar de eigen organisatie
Dit vraagt van medewerkers immers dat ze in staat zijn zich aan te passen aan de veranderingen om zich heen. Want als zij niet kunnen handelen naar de organisatievisie en als de cultuur en het gedrag daar niet op aansluit, wordt het moeilijk de gestelde doelen te halen.
Maar hoe doen corporaties dat? De kunst is om eerlijk te kijken naar de huidige, interne situatie en de relatie met de externe omgeving. Hoe reageren we nu op veranderingen; actief of reactief? Hebben we als corporatie een actuele visie op ontwikkelingen?

Neem regelmatig de tijd om met elkaar te reflecteren op dit soort vragen. Stel uzelf de vraag wat de toekomstige ontwikkelingen betekenen en vertaal dit naar de interne organisatie. Waarom zijn welke veranderingen nodig? Ontwikkel hiervoor een cyclus om aandacht te geven aan continu veranderen.  Wij adviseren u voldoende aandacht aan zowel de ‘hard’ als de ‘soft’ controls te besteden en  stappen klein en concreet te maken. 

Door te investeren in het optimaliseren van deze cyclus is een uitgebreid verandertraject in de meeste gevallen helemaal niet nodig, het veranderen kruipt langzaam in het DNA van uw corporatie.  Zo slaagt u erin te anticiperen op externe veranderingen en groeit u naar een vitale en optimaal presterende corporatie.

Meer weten?
Neem voor meer informatie en mogelijkheden voor advies, een onderzoek naar het huidige verandervermogen of een andere vraag contact op met één van onze adviseurs.


Een greep uit ons leveranciersregister

Inspectus
Specialist in asbest, houtaantasters en kruipruimtes ...
Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...