Praktische tips om veilig en duurzaam te beugelen

Praktische tips om veilig en duurzaam te beugelen

Gepubliceerd op:

Nog elk jaar eisen ongelukken met koolmonoxide in ons land honderden slachtoffers. Naar aanleiding van een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) geldt vanaf april 2022 een certificatieplicht voor bedrijven en professionals die gasverbrandingsinstallaties installeren en onderhouden. Samen met nieuwe inzichten rondom het beugelen van toevoer- en afvoersystemen moet dit leiden tot het terugbrengen van het aantal ongelukken.

Kiwa ontwikkelde in het kader van de nieuwe regelgeving de richtlijn BRL 6000-25 'Werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide'. Deze bestaat uit drie deelgebieden die eisen bevatten voor het aanleggen, onderhouden en repareren van gasverbrandingsinstallaties en systemen voor verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer. In principe kan gekozen worden voor certificering voor de afzonderlijke deelgebieden, maar omdat cv-toestel en toevoer- en afvoersysteem een samenhangend geheel vormen, doen installateurs er goed aan om zich alle deelgebieden eigen te maken.

Het nieuwe beugelen
Het nieuwe beugelen wordt al sinds 2012 gepromoot, maar wordt nog niet altijd goed toegepast. Uitgangspunt hiervan zijn de basisvoorschriften van branchevereniging Rogafa:
  • Beugel bij kunststof elke mof (uitzonderingen daargelaten);
  • Monteer de eerste beugel op maximaal 0,5 meter van het toestel;
  • Monteer de leiding op afschot naar de ketel toe;
  • Maak en borg gasdichte verbindingen;
  • Zorg voor trekontlasting bij dakdoorvoeren.
Praktische beugeltips
Combineer, tenzij de fabrikant dit toestaat, géén materialen van verschillende systemen. Gebruik dus de bijbehorende beugels en teken de leidingaanleg af. Monteer alles spanningsvrij (toegepaste materialen kunnen uitzetten!) op de juiste lengte. Gebruik daarbij passend gereedschap, dus een baco of steeksleutels in plaats van een waterpomptang. Verwijder bramen van afgezaagd materiaal om te voorkomen dat rubbertjes en afdichtringen beschadigen. Gebruik een door de fabrikant voorgeschreven smeermiddel, water of een zeepoplossing (maximaal 1% zeep) om nieuwe stugge materialen eenvoudiger in elkaar te krijgen en benut de maximale ruimte in een mof voor een goede verbinding in de leiding. En gebruik tot slot bij je werkzaamheden géén kit, purschuim, vaseline, olie, (parker)schroeven of tie-wraps.

Risico op losraken
Beoordeel bij bestaande installaties het risico op losraken van de rookgasafvoerleiding. Dit kan door de leiding met gepaste kracht te bewegen. Kan deze losraken? Wijs dan de toesteleigenaar op de mogelijke gevaren en breng alsnog beugels aan conform het beugelvoorschrift van Rogafa. Deze voorschriften zijn overigens ook onderdeel van de Nederlandse Praktijkrichtlijn  NPR 3378-46, zoals uitgegeven door NEN.

Aandachtspunten
Installateurs doen er goed aan om bij het werken aan gasverbrandingstoestellen en toebehoren ook te letten op:
  • De visuele  uitvoering van een gasverbrandingstoestel, zowel wat betreft de verbrandingsluchttoevoer- als wat betreft de rookgasafvoervoorzieningen;
  • De aansluiting op het toestel, de appendages en de dakdoorvoeren;
  • De afdichting van alle verbindingen;
  • De voorschriften van de fabrikant van de betreffende gastoestellen;
  • De voorschriften van de fabrikant van de rookgasleidingen en luchttoevoerleiding;
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over Kiwa’s BRL 6000-25 op: https://www.kiwa.com/nl/nl/service/brl-6000-25-certificering-preventie-koolmonoxide/. Op de website van Rogafa (www.rogafa.nl) staat veel praktische informatie over rookgasafvoersystemen. Of neem contact op met de collega’s van Veiligheid Gasinstallaties via vgi@kiwa.nl.

Een greep uit ons leveranciersregister

Unilin Insulation B.V.
UNILIN is al vele jaren een begrip in de bouwwereld en een grote Europese speler als het gaat om pasklare oplossingen ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...