Lokale Monitor Wonen uitgebreid met data particuliere verhuurders

Lokale Monitor Wonen uitgebreid met data particuliere verhuurders

Gepubliceerd op:

De Lokale Monitor Wonen is uitgebreid met informatie uit de particuliere huursector. Hierdoor kunnen gebruikers van de tool data van corporatiewoningen per regio, per gemeente en soms zelfs per wijk vergelijken met kengetallen van de particuliere sector.

Voor het tweede jaar op rij zijn op de Lokale Monitor Wonen cijfers over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector in één overzicht te bekijken. Dit jaar zijn naast de gegevens uit de sociale huursector ook gegevens uit de particuliere huursector toegevoegd, waardoor het mogelijk is deze data met elkaar te vergelijken.

Woonlasten
De geactualiseerde Lokale Monitor Wonen geeft onder andere aan dat woonlasten van huurders in de particuliere sector hoger zijn dan in de sociale sector. De huurder van een corporatiewoning is gemiddeld een derde van zijn inkomen kwijt aan woonlasten (huur, energie en lokale belastingen). Huishoudens in de particuliere huursector geven een groter deel van hun inkomen uit aan huur- en woonlasten, namelijk 37%.

Woningen specifieke doelgroepen
Het aantal corporatiewoningen dat beschikbaar is voor specifieke doelgroepen is in 2015 afgenomen ten opzichte van 2014. Dat geldt met name voor de doelgroep die huurtoeslag ontvangt. Deze daling komt door een toename van het aantal huishoudens in die doelgroep en een afname van het aantal corporatiewoningen met een huur tot € 618.

Gezamenlijk initiatief
Aedes, G4, G32, VNG en de Woonbond ontwikkelden gezamenlijk de Lokale Monitor Wonen als instrument om tot een beter lokaal woonbeleid en betere prestatieafspraken te komen. KING en ABF Research bouwden de monitor op basis van onder andere CBS-gegevens en cijfers van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Lokale Monitor Wonen
De vernieuwde Lokale Monitor Wonen is te raadplegen op www.waarstaatjegemeente.nl. Klik linksboven op Dashboard, selecteer een gemeente en klik vervolgens op de tegel ‘Lokale Monitor Wonen’ om de monitor te consulteren.

Een greep uit ons leveranciersregister

S&P Holland B.V.
Soler & Palau, de grootste fabrikant van ventilatoren van Europa ...
Nu-Swift Brandbeveiliging B.V.
Nu-Swift Brandbeveiliging draagt bij aan een veiliger Nederland door het leveren van een breed pakket van veiligheidsproducten ...
Chapps NV
We ontwikkelen inspectie-oplossingen voor de vastgoedsector ...