Gezamenlijke aanpak warmtekoude-voorziening Rotterdam

Gezamenlijke aanpak warmtekoude-voorziening Rotterdam

Gepubliceerd op:

In Rotterdam is een unieke publiek-private samenwerking gestart met als doel een duurzame warmtekoudevoorziening te realiseren. Met het overschot aan warmte van de Rotterdamse industrie willen de partners in 2030 de helft van de Rotterdamse woningen gaan verwarmen.

De gezamenlijke aanpak moet leiden tot één van de grootste collectieve stedelijke systemen voor warmtekoudevoorziening in Nederland. De verklaring die de 15 stakeholders daarvoor recentelijk ondertekenden is uniek als het gaat om publiek-private ambities op dit gebied. De partners zijn woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, energiebedrijven en overheidsorganisaties. Samen gaan ze hun ambities de komende jaren vorm geven. Ze willen de restwarmte van de Rotterdamse industrie inzetten voor onder meer de verwarming van 150.000 huizen in de stad. Het systeem draagt zo bij aan de Rotterdamse klimaat- en energiedoelstellingen, waarin reductie van CO2 uitstoot en energie-efficiency belangrijke onderdelen zijn.

Om deze grootschalige warmtekoudevoorziening te realiseren, moet er heel wat gebeuren op technisch, financieel en organisatorisch gebied. De brede samenwerking gaat daar de komende tijd in overleg de nodige stappen voor zetten. De belangrijkste betrokkenen zijn grote partijen in energie en onroerend goed in de omgeving van Rotterdam, zoals E.ON, Eneco, Nuon, Stedin, Woonbron, Havensteder, Warmtebedrijf Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam.

Een greep uit ons leveranciersregister

Raetsheren
Raetsheren van Orden biedt sinds de jaren 90 haar diensten aan de corporatiesector aan...
Remeha B.V.
In ruim 80 jaar is Remeha uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met ruim 500 medewerkers ...
Reasult
Reasult: forecasting software voor vastgoedmanagement ...