Innovatieve projecten voor betaalbaarheid in huursector gezocht

Innovatieve projecten voor betaalbaarheid in huursector gezocht

Gepubliceerd op:

De KWH-i-Opener is een prijsvraag om vernieuwende projecten van woningcorporaties voor het voetlicht te brengen. Dit jaar is het thema betaalbaarheid voor huurders. Corporaties en huurdersorganisaties met (gezamenlijke) innovatieve projecten op dat gebied, kunnen zich nog tot en met 28 augustus aanmelden.

Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties (KWH) riep in 2010 de KWH-i-Opener in het leven. Deze vierde editie gaat de prijs naar het meest innovatieve project op het gebied van betaalbaarheid. Hoe bieden corporaties oplossingen voor huurders die in de problemen komen doordat ze de woonlasten niet meer kunnen dragen? En hoe zetten ze daarbij het belang van de huurder centraal?

Het Corporatiehuis, een onderdeel van KWH, vraagt corporaties met interessante projecten omtrent dit thema om zich nog deze maand aan te melden. Ook huurders(organisaties) kunnen hun corporatie aanmelden. Voor de prijs komen tevens projecten in aanmerking die huurdersorganisaties samen met hun verhuurder hebben ontwikkeld om betaalbaarheidsproblemen onder huurders aan te pakken. De corporatie hoeft niet de enige partij in zo'n project te zijn; dat kunnen ook een gemeente of provincie zijn. Maar er moet wel minstens een corporatie betrokken zijn.

De volgende criteria zijn daarbij van belang: In hoeverre is het project innovatief? Hoe toepasbaar is het? Wat levert het de huurder op? En wat is het verwachte resultaat? De huurders hebben uiteindelijk de laatste stem. Op de Landelijke Huurdersdag op 10 oktober stemmen zij op hun favoriet. De inzending met de meeste stemmen, wint de KWH-i-Opener. De nummer 1 wint een effectmeting van het project. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de innovatie het gewenste resultaat oplevert. Daarnaast krijgt de innovatie ruime aandacht via diverse media.

Een greep uit ons leveranciersregister

Zonduurzaam
Zonnepanelen kopen bij Zonduurzaam?
BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...