Conditiebepaling rookgasafvoersystemen in de gestapelde bouw

Conditiebepaling rookgasafvoersystemen in de gestapelde bouw

Gepubliceerd op:


Een CV-ketel heeft gemiddeld een levensduur van 15 jaar. Wanneer het toestel aan vervanging toe is, blijkt het vaak eveneens nodig het rookgasafvoersysteem te vervangen. Mogelijk is het rookgasafvoersysteem, bij voorgaande vervangingen van de gasverbruikstoestellen, niet vervangen of niet deugdelijk uitgevoerd.

Een vervanging of aanpassing van een toe- en afvoersysteem in de gestapelde bouw is veelal een ingrijpende activiteit. Dit vergt een goed onderbouwde aanpak.

Risico’s
Bij afvoersystemen ouder dan 15 jaar is de kans op rookgaslekkages, die via de schacht in de woningen terecht komen, groter. Het niet correct functioneren van een toestel, inclusief het bijbehorende toe- en afvoersysteem, kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging bij boven- of naastgelegen woningen. Bij een mix van huurders en particuliere eigenaren is het risico daarop hoger.
Kiwa Technology kan de conditie bepalen van alle soorten (individuele en collectieve) verbrandingsluchttoevoer-systemen en rookgasafvoersystemen in de gestapelde bouw.

Werkwijze
Om in hoogbouw tot een correcte toestelvervanging over te kunnen gaan adviseert Kiwa Technology het volgende stappenplan toe te passen:
  1. Een eerste inventarisatie van de toegepaste toe- en afvoersystemen en de daarop aangesloten gastoestellen (bestaande situatie) via een zogenaamde Quick Scan. Hierbij worden aan de hand van een beperkt aantal gasveiligheidtechnische beoordelingen de aanwezige (veiligheids)risico’s in kaart gebracht. Daarnaast worden, indien nodig, verbeterpunten of beheersmaatregelen voorgesteld.
  2. Op basis van de resultaten van de Quick Scan vaststellen of een uitvoerige inspectie van het toe- en afvoersysteem nodig is en zo ja, op welke termijn. Bij een uitvoerige inspectie wordt ondermeer speciale aandacht gegeven aan de aanwezigheid van parkers, bochten en verslepingen in de weggewerkte delen van het afvoersysteem. Hieruit kan blijken dat bepaalde renovatietechnieken niet mogelijk zijn.
  3. Uitvoerige inspectie van het toe- en afvoersysteem en opstellen van een renovatieplan (m.b.t. het toe- en afvoersysteem) in relatie tot de nieuw te plaatsen toestellen. Indien mogelijk worden meerdere opties voor renovatie aangegeven.
  4. Aanvragen van een offerte voor de installatiewerkzaamheden (door installatiebedrijven) op basis van de opgegeven renovatiemogelijkheden. Een onderling vergelijk van de verschillende offertes is hierdoor goed te maken.
  5. Controle na oplevering (geen noodzakelijke stap) per complex.
Afhankelijk van de informatie die reeds beschikbaar is, kan eventueel in overleg worden besloten om direct met stap 3) te starten. Deze werkwijze sluit aan bij de Handreiking “De veiligheid van collectieve rookgasafvoeren in woongebouwen”, die in december 2016 is uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie
Kiwa Technology kan u op een onafhankelijke wijze van dienst zijn. Kiwa Technology heeft voor verschillende woningcorporaties en VvE-beheerders de rookgasafvoersystemen van ruim 300 complexen beoordeeld. Meer weten over inspecties aan rookgasafvoersystemen?

Neem contact op met Kiwa Technology via 088 – 99 83 521 of technology@kiwa.nl

Bron: Handreiking “De veiligheid van collectieve rookgasafvoeren in woongebouwen”, uitgebracht door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Een greep uit ons leveranciersregister

Itris BV
Dé totaaloplossing voor woningcorporaties ...
Breijer Verwarmingstechniek & Koeltechniek
Comfortabel wonen, verblijven en werken begint met een comfortabele omgeving. Een uitgekiend klimaat ...
Zegwaard Rioolbeheer
Zegwaard Rioolbeheer werkt voor verschillende woningcorporaties onder het concept ...