Servatius maakt totale woningbestand energiezuiniger

Servatius maakt totale woningbestand energiezuiniger

Gepubliceerd op:

Corporatie Servatius in Maastricht is van plan de energieprestaties van het gehele woningbestand gemiddeld met 20% te verbeteren. Dat voornemen staat in het beleidsplan van de corporatie.

Servatius wil zich de komende jaren vooral richten op kwaliteitsverbetering van het woningbestand. Energieprestaties krijgen daarbij een centrale rol. Zo wil de corporatie bij alle woningen maatregelen nemen die tot extra energiezuinigheid leiden. Duurzame energieopwekking, waterbesparing en energiezuinige installaties zullen de woonlasten van de huurders verlagen en het wooncomfort vergroten. De buitenschil van de woningen zal in alle gevallen voldoen aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen aan geluid en energieprestaties. De corporatie meldt nog niet hoe groot de investering in deze duurzaamheidsoperatie zal zijn. Wel schrijft Servatius dat ze tot 2017 een deel van het bedrijfsonroerend goed en 550 woningen gaat verkopen om de verbeteringsslag mogelijk te maken. Ook gaat Servatius leningen versneld aflossen.

Servatius maakt hiermee duidelijk een omslag naar de kerntaak van de corporatie: het bieden van kwalitatief hoogwaardige woningen voor lage inkomensgroepen. De corporatie zet een streep door internationale projecten, bedrijfsonroerend goed en andere bijzaken waar ze zich de afgelopen jaren ook deels op richtte. Wat betreft het bevorderen van de leefbaarheid in wijken, gaat de corporatie zich meer beroepen op inzet van partners en de bewoners zelf.

Bron: cobouw.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Coenen Automatische Deuren
Coenen Automatische Deuren is uw betrouwbare partner voor oplossingen op het gebied van automatische deuren ...
Erasmus School of Accounting & Assurance
Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties
Tonzon
In 1980 heeft het Nederlandse bedrijf TONZON een revolutionaire isolatiemethode ontwikkeld ...