Casade kiest voor professionaliteit en besluit Empire te hosten in de NEH Cloud

Casade kiest voor professionaliteit en besluit Empire te hosten in de NEH Cloud

Gepubliceerd op:

Vlak voor de feestdagen heeft woningcorporatie Casade een meerjarig contract ondertekend voor de hosting van hun nieuwe primaire systeem Empire, in de Cloud van NEH. Tijdens het feestelijke samenzijn gaf directeur-bestuurder van Casade, Roel van Gurp, aan dat dit een belangrijke mijlpaal is voor Casade: “We hebben veel vertrouwen in dit partnerschap en het is aan jullie om het nu waar te maken.”

Met een gezellig grote groep aan betrokkenen bij dit traject – intern betrokken medewerkers van Casade én verantwoordelijken vanuit cegeka-dsa, HC&H en NEH – trapte Roel van Gurp de bijeenkomst af: “Dit type ICT-contracten zijn ingewikkelde contracten, omdat ze niet tot de kernactiviteiten van Casade behoren. We hebben partijen nodig die met ons een partnership aan willen gaan. Het is aan ons om het proces te managen en we vertrouwen jullie in dit partnerschap.”

De ICT moet écht goed werken
De opgetogen directeur-bestuurder van de woningcorporatie uit Brabant vervolgde zijn opening met een woord van dank: “Hoewel het project nu pas echt gaat beginnen wil ik bij deze mijn dank laten blijken voor deze samenwerking. We hebben veel tijd uitgetrokken voor dit traject, omdat de ICT voor iedereen écht goed moet werken. Daarom wil ik jullie als partners bedanken en vooral ook onze interne mensen die dit project handen en voeten hebben gegeven. Dit is een mijlpaal voor ons, wat ook wel blijkt uit de taartjes en de champagne.”

Na de opening namen de algemeen directeurs van cegeka-dsa en NEH, respectievelijk Anton Vreugdenhil en Jan Pieter Cleveringa, het woord over. Beiden gaven zij aan met veel plezier uit te kijken naar de aanstaande samenwerking, waarbij het belang van wederzijds vertrouwen werd beaamd. Jan Pieter Cleveringa voegde daaraan toe: “Jullie ICT moet het altijd doen en wij zullen klaarstaan om jullie te ontzorgen, wanneer dit nodig blijkt te zijn. Zo kan Casade zich nog beter op haar core business focussen. Dit is een mooi traject, welke wij in een rij van trajecten met cegeka-dsa gaan uitvoeren. Wij zijn dan ook erg blij met het getoonde vertrouwen.”

Overwegingen vanuit Casade
In gesprek met Stephan van Erp, Manager Strategie en Bedrijfsvoering, werd de motivatie achter de keuze voor de Cloud duidelijk: “Twee jaar geleden zijn wij in contact gekomen met NEH, waar wij jullie hadden gevraagd deel te nemen aan een expertsessie. Tijdens deze sessie gaven jullie aan dat ontwikkelingen richting Cloud computing snel gingen. Hier was geen ontkennen meer aan. Dit vroeg kennis en competenties, waarvan we ons af moesten vragen of we dit wel bij 1 of 2 personen wilden neerleggen. Juist dit was voor ons een eerste belangrijke reden om te gaan outsourcen.”De Manager Strategie en Bedrijfsvoering vervolgt: “De afgelopen jaren hebben we onszelf afgevraagd wat voor type corporatie wij wilden én moesten zijn. 'Het komt erop neer dat wij steeds meer regie voeren op onze opdrachtnemer. Net als bij vastgoedontwikkeling zullen wij ook hier alles buiten de deur plaatsen en de regie uitvoeren. Kijkend naar ons nieuwe applicatielandschap is het een logische stap om naar de Cloud te gaan. In eigen beheer zou dit van ons, qua kennis en capaciteiten, een te flinke investering vragen.”

Een keuze voor professionaliteit
Over de keuze voor NEH vertelde Stephan overtuigend: “Wat jullie goed deden? Professionaliteit uitstralen in de volle breedte! In dit traject hebben we niet alleen naar de inhoudelijke kant gekeken. Wat ik wilde weten was wie jullie zijn, hoe jullie overkomen en hoe jullie trajecten aanpakken. Aangevuld met de oplossingen die NEH biedt, zoals de manier waarop jullie beveiliging hebben geregeld en ook het programma rondom beveiliging wat daar aanhangt, was de keuze voor NEH een duidelijke. In eerste instantie gaan wij een contract aan voor drie jaar, maar in onze ogen vormt dit de basis voor een langetermijnrelatie.”

“Casade wil ontzorgd worden, dit zien we enorm terug bij jullie. De wijze van presentatie, aangereikte informatie en de kwaliteit van het gesprek. We gaan voor het complete verhaal, de klik en de professionaliteit en dit hebben wij kunnen realiseren tegen een marktconforme prijs. We moeten vertrouwen hebben in NEH, want we leggen onze ICT bij jullie neer. Dat vertrouwen is flink aanwezig, zowel vanuit het partnerschap als de inhoudelijke kant. Daarbij sprak ook de samenwerking en de korte lijnen die NEH met cegeka-dsa heeft ons erg aan.”

ICT voor woningcorporaties in ontwikkeling
Dat de ICT in ontwikkeling is werd door Stephan nog eens extra benadrukt: “Momenteel werk ik al meer dan 10 jaar bij Casade. Toen ik hier net begon waren wij bezig met strategisch beleid, beleidsontwikkelingen, wijkontwikkeling etc. Nu kijken we naar ICT, beveiliging, informatiemanagement en datamanagement. De komende vijf jaar gaan wij kijken naar hoe komen we aan onze data, wat is de kwaliteit van de data én hoe kunnen we van cijfers steeds meer nuttige informatie maken.”

Hij vervolgt: “Een belangrijke beweging binnen Casade is dat wij steeds vaker uitgaan van een best practice. Niet meer kijken naar hoe we alles maatwerk kunnen maken voor onszelf, maar welke oplossingen werken er in de markt en hoe kan dit aansluiten op de bedrijfsvoering van Casade? Uiteindelijk hebben we als woningcorporaties dezelfde core business, dit betekent dat wij niet telkens het wiel uit hoeven te vinden.”

Over Casade
Casade is een wooncorporatie die werkt aan prettig wonen voor mensen met een bescheiden inkomen of kwetsbare positie in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. “Betaalbaar én fijn wonen voor onze doelgroep: daar doen we het voor.” Casade bezit 11.000 woningen en vindt het belangrijk om die woningen aan te laten sluiten op de woonbehoeftes van de huurders. Naast die vastgoedopgave werkt de woningcorporatie ook nadrukkelijk aan de leefbaarheid in haar werkgebied.

Over NEH Shared Services
NEH Shared Services B.V. ontzorgt al 12 jaar woningcorporaties op het vlak van de ICT. Met ruim 55 medewerkers ondersteunt NEH meer dan 55 corporaties met onder andere Kantoorautomatisering in de Cloud, gebruikersondersteuning, back-up, replicatie en uitwijk, informatiebeveiliging en informatiemanagement. Door ervaring met zeven van de negen primaire pakketten en meer dan 400 verschillende applicaties gehost in haar datacenter is NEH de meest ervaren partner voor elke woningcorporatie.

Een greep uit ons leveranciersregister

Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...