Vanaf 1 mei subsidieregeling voor aardgasvrije huurwoningen

Vanaf 1 mei subsidieregeling voor aardgasvrije huurwoningen

Gepubliceerd op:

In vervolg op het Klimaatakkoord waarin is afgesproken dat woningen van het aardgas af moeten, stelt het Rijk subsidie beschikbaar; de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Hiermee kunnen Woningcorporaties op korte termijn al stappen zetten door woningen te laten aansluiten op een warmtenet. Deze regeling gaat in op 1 mei 2020.

Deze subsidie is van toepassing op huurwoningen die worden aangesloten op een warmtenet, én voor woningen die al een aansluiting hebben, maar nog met aardgas koken en overstappen op elektrisch koken en zo aardgasvrij worden.

De subsidie bestaat uit twee delen:
  • Inpandige kosten; zoals het aanpassen van de meterkast, de overstap naar elektrisch koken of aanpassing van het warmte-afgiftesysteem. Vergoeding hierbij is 40 procent van de werkelijke kosten tot een maximum van 1.200 euro per woning.
  • Aansluiten op een warmtenet: 30 procent van de werkelijke kosten die het warmtebedrijf in rekening brengt voor de aansluiting, tot een maximum van 3.800 euro per woning.
In totaal kan een corporatie dus maximaal 5.000 euro subsidie per woning krijgen.

Een corporatie heeft vijf jaar de tijd om de aansluiting op een warmtenet te realiseren. Er is een verlenging mogelijk van maximaal één jaar als de aansluiting buiten de schuld van de corporatie vertraging oploopt. De SAH gaat in op 1 mei 2020.

Corporaties die hun woningen willen aansluiten op een warmtenet, moeten daarvoor onderhandelen met warmtebedrijven. Dit is een complex en tijdrovend traject. Om deze onderhandelingen op lokaal niveau te ondersteunen en te versnellen, heeft Aedes namens de corporaties afspraken gemaakt met de warmtebedrijven. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Startmotorkader. Dit kader komt naar verwachting in april 2020 beschikbaar. Naast de afspraken bevat het Startmotorkader verschillende praktische hulpmiddelen. Denk aan voorbeeldcontracten, een template voor een transparante businesscase en een geactualiseerde versie van de Handreiking Warmtenetten.

Aedes organiseert op 9, 14 en 15 april informatiesessies om corporaties op weg te helpen met het Startmotorkader en de SAH.

Bron: www.rvo.nl / www.aedes.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Aon
Dragen wat je kunt, verzekeren wat je moet ...
Zonduurzaam
Zonnepanelen kopen bij Zonduurzaam?
Vasco Group
Vasco is een totaalaanbieder van verwarmings- en ventilatieoplossingen met verkoopactiviteiten in Europa ...