Arnhem komt met nieuwe woonvisie

Arnhem komt met nieuwe woonvisie

Gepubliceerd op:

Arnhem start met het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie. De woonvisie gaat over wonen in de breedste zin van het woord: woning, woonomgeving, voorzieningen in de omgeving, bereikbaarheid en sociale samenhang. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk thema.

Sinds de vorige woonvisie het licht zag, in 2004, is de woningmarkt verschoven van aanbodgericht naar vraaggericht. Daarnaast zijn mensen door de veranderingen in de zorg genoodzaakt langer zelfstandig te blijven wonen. De belangrijkste pijlers van de nieuwe visie worden: betaalbaar wonen, levensloopgeschikt wonen, aantrekkelijke woonstad en wijken met identiteit.

Meerdere factoren zijn van invloed op de woonmarkt. De bevolking van Arnhem groeit minder snel dan voorheen. Er is sprake van vergrijzing en ontgroening. De vraag naar extra woningen groeit nu nog, maar dat zal de komende jaren veranderen. Transformatie en herbestemming worden dan belangrijker. Huurprijzen stijgen als gevolg van de verhuurdersheffing en het huurbeleid van het Rijk. Er is een tekort aan sociale huurwoningen. De beschikbaarheid van betaalbare woningen staat dan ook hoog op de prioriteitenlijst van het college. De prijzen van koopwoningen zijn in deze regio gunstiger dan in de Randstad. Er is vraag naar woningen in het midden- en duurdere segment. Het aanbod is op dit moment beperkt.

De pijlers van de nieuwe woonvisie zijn het resultaat van de woonconferentie die de gemeente afgelopen zomer organiseerde. Deze maand nog start het traject om de pijlers verder in te vullen. Dat gebeurt via een speciale pagina op de site www.arnhem.nl en via stadsgesprekken met bewoners, corporaties, bedrijven, instellingen en een speciale klankbordgroep. Verder wordt dit voorjaar de dag van levensloopgeschikt wonen georganiseerd. Op basis van de nieuwe woonvisie verschijnt in het najaar een gemeentelijke uitvoeringsagenda. Het is de bedoeling dat partijen zich vervolgens verbinden met de uitvoering daarvan. De uitvoeringsagenda wordt uiterlijk in december 2015 vastgesteld.

Een greep uit ons leveranciersregister

Caparol (DAW NEDERLAND)
Vastgoedonderhoud brengt uitdagingen met zich mee. Caparol stelt mensen en organisaties in staat om iedere uitdaging ...
Nathan Systems B.V.
Nathan levert een totaalpakket van betrouwbare producten, systemen en kennis op gebied van duurzaam verwarmen ...
Derbigum Nederland
Derbigum Nederland B.V. is gespecialiseerd in energiebesparende en duurzame dakbedekking ...