Rijk neemt financieel toezicht op corporaties over van CFV

Rijk neemt financieel toezicht op corporaties over van CFV

Gepubliceerd op:

Het Rijk moet meer invloed krijgen op het reilen en zeilen van woningcorporaties. Minister Blok stelt de Tweede Kamer voor om het externe toezicht op de corporaties volledig bij het Rijk neer te leggen. Ook het financieel toezicht zou daar toe moeten horen, vindt Blok.

Het Rijk heeft nu wel al de taak om de volkshuisvestelijke prestaties van de corporaties in de gaten te houden, maar niet het financiële beleid. Het financieel toezicht is de verantwoordelijkheid van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). Het Rijk wil die verantwoordelijkheid daar wegnemen en naar zichzelf toetrekken. De rol van het CFV blijft in dat geval beperkt tot het saneren van corporaties en het organiseren van projectsteun. De minister laat zich in deze voorstellen leiden door het advies van de commissie Hoekstra. Deze onderzocht de financiële malaise bij Vestia en bracht advies uit over mogelijke versterking van het toezicht op woningcorporaties in het algemeen.

Blok trok daar de conclusie uit dat het financiële toezicht het best is onder te brengen bij een onafhankelijke dienst van het ministerie. Zo kan de ministeriële verantwoordelijkheid optimaal worden gewaarborgd. De korte lijnen zullen leiden tot sneller bijsturen of ingrijpen als dat nodig is. De minister gaat zijn plan verwerken in een wijzigingsvoorstel op de herziene Woningwet.


Een greep uit ons leveranciersregister

Ubbink BV
Ubbink werkt aan oplossingen voor energie efficiency en een goed binnenklimaat voor gebouwen...
Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...