OFW is eerste corporatie die energiebesparingsdoelstelling haalt

OFW is eerste corporatie die energiebesparingsdoelstelling haalt

Gepubliceerd op:

Volgens eigen berekeningen heeft Oost-Flevoland Woondiensten (OFW) inmiddels 34% energie bespaard ten opzichte van 2008. Daarmee heeft zij één van de doelstellingen uit het Convenant Energiebesparing Corporatiesector gehaald. Ze kregen daarvoor de felicitaties van de voorzitter van corporatiekoepel Aedes.

Het convenant werd in 2008 ondertekend door het ministerie, de Woonbond, Aedes en Vastgoed Belang en is in 2012 nog eens aangescherpt. Er is afgesproken dat woningen van corporaties in 2020 gemiddeld Energielabel B hebben. Dat komt overeen met een besparing van 33% ten opzichte van 2008. OFW heeft de doelstelling dus ruimschoots gehaald.

Eerste corporatie
Volgens OFW zijn ze daarmee zeer waarschijnlijk de eerste corporatie in Nederland. In het convenant is ook afgesproken om het toepassen van afvoerloze geisers en open verbrandingstoestellen (gaskachels, oude cv ketels) te ontmoedigen. OFW heeft in haar woningen nergens nog van dat soort toestellen. Dus ook daarin scoren ze goed.

Voortgang valt tegen
Andere corporaties blijken nog veel minder ver. Eind vorig jaar is in de Nationale Energie Verkenning gekeken naar de voortgang van energiebesparing in de huursector. Gemiddeld label B voor alle woningen van de woningcorporaties wordt zeer waarschijnlijk niet gehaald. Uit een recent onderzoek naar geplande investeringen blijkt ook dat veel corporaties te weinig inzetten op energiebesparende maatregelen. Een kleine meerderheid ligt goed op koers, maar een kwart van de corporaties haalt de doelstelling niet.

Versnelling is nodig
De Woonbond vindt het een slechte zaak dat de corporaties de doelstellingen uit het convenant niet halen. Een versnelling is hard nodig. Afschaffing van de verhuurderheffing zou corporaties helpen om de benodigde investeringen te kunnen doen. Daarmee kunnen ze inzetten op verdere verduurzaming van hun woningvoorraad met aandacht voor het binnenklimaat, én op betaalbare woonlasten voor huurders.

Een greep uit ons leveranciersregister

Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...