Geen kostenbesparing door fusies corporaties

Geen kostenbesparing door fusies corporaties

Gepubliceerd op:

Fusies in de corporatiewereld leiden in de praktijk maar zelden tot kostenbesparing. De gefuseerde partijen blijven in de nieuwe vorm even hoge lasten hebben dan daarvoor. Dat is de conclusie van de studie 'Schaalvergroting in de corporatiesector. Kosten besparen door te fuseren?' die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag uitbrengt.

Er wordt veel gefuseerd in de corporatiewereld, met als voornaamste doel om kosten te besparen. Toch blijkt daar in de praktijk weinig van terecht te komen. De hoge lasten die de zelfstandige partijen tot samenwerking drijven, gaan na de fusie in de meeste gevallen niet omlaag. Zo blijven ze dus relatief hoge bedrijfslasten houden, hoger dan de gemiddelde zelfstandige corporatie. De fusie is daarvan niet de reden, alleen leidt de samenvoeging niet tot daling van de al hoge kosten. De hoge lasten hebben doorgaans te maken met de organisatiestructuur of de bedrijfscultuur. Daar verandert na de fusie weinig in. Het PBL benadrukt in de zojuist gepubliceerde studie dat fusies daardoor niet meteen in de regel nadelig zijn. Vaak liggen er andere doelen aan te grondslag, die wel heel goed gehaald worden. Maar daar waar kostenbesparing het belangrijkste argument is, rekent men blijkbaar toch niet helemaal juist. Daar zouden corporatiebestuurders en raden van toezicht beter naar moeten kijken bij fusievoorstellen. Het BPL ziet geen redenen om fusies op centraal niveau aan banden te leggen.

Daar waar er in 1997 nog 764 corporaties waren, zijn dat er in 2010 nog maar 400: het aantal corporaties is in de afgelopen vijftien jaar dus bijna gehalveerd. De totale woningvoorraad in handen van corporaties is daarentegen in die periode min of meer gestabiliseerd. Dat weerspiegelt zich in een stijging van het gemiddeld aantal woongelegenheden per corporatie: van gemiddeld ruim 3000 in 1997 naar 6000 in 2010.

Bron: pbl.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...
Valprevent BV
Valprevent adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoudt valbeveiliging voor de meest uiteenlopende toepassingen ...
Zig
Digitale oplossingen voor alle woningcorporaties ...