WSW gaat gemeenten informeren over financiën corporaties

WSW gaat gemeenten informeren over financiën corporaties

Gepubliceerd op:

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)  gaat gemeenten jaarlijks informeren over de financiële positie van woningcorporaties. Dit is één van de voorlopige afspraken die het WSW met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gemaakt.

De nieuwe afspraken zijn gemaakt omdat gemeenten als achtervang dienen voor de onderlinge borging van corporaties. Vanwege de borgstelling door het WSW en de achtervang van de gemeenten kunnen gemeenten gunstige leningen afsluiten. Gemeenten dienen goed op de hoogte te zijn van het financiële reilen en zeilen van de corporaties, zodat ze in hun rol als achtervang geen risico’s lopen. Om die reden zijn nieuwe afspraken gemaakt tussen het WSW en de VNG. Daarin staat onder andere dat het WSW gemeenten vanaf nu eindejaarsoverzichten gaat sturen. Uit dit overzicht kan de gemeente opmaken wat corporaties aan WOZ-waarde bezitten in de gemeente en wat hun geborgde schuldrestant is. Ook wordt er in voorgerekend hoeveel schuldrestant er van de corporaties in de gemeente neerslaat en wat het percentage is van het totale schuldrestant van de corporaties afgezet tegen de WOZ-waarde van het totale borgbare corporatiebezit. Deze gegevens kan de gemeente afzetten tegen een landelijk gemiddelde. Ook zullen gemeenten geïnformeerd worden over het faciliteringsvolume dat wordt toegekend aan de verschillende corporaties. Dat geeft inzicht in de ruimte voor nieuwe investeringen of herfinancieringen van de corporatie.

De voorlopige afspraken volgen op het advies van de commissie-Vermeulen in september 2013 om gemeenten meer invloed te geven op het WSW. De commissie onderzocht in opdracht van de VNG de financiële risico’s van de gemeentelijke achtervangpositie voor corporaties. De VNG werkt de voorlopige afspraken verder uit in 2014.

Bron: aedes.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Breijer Ventilatietechniek
Goede ventilatie is onmisbaar voor een gezond binnenmilieu. Breijer Ventilatietechniek is al meer dan 25 jaar ...
Flamco B.V.
Wij bieden succesvolle en innovatieve oplossingen voor o.a. woningbouw, utiliteitsbouw en duurzame energie ...
Thercon
Heating. Cooling. Caring...