Subsidiemogelijkheden verduurzaming woningen

Subsidiemogelijkheden verduurzaming woningen

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties hebben een belangrijke maatschappelijke rol. Naast uw kerntaak, het aanbieden van betaalbare woningen, staat u ook voor de opgave om te zorgen dat uw bezit in 2050 volledig CO2-neutraal is. Deze opgave kan op gespannen voet komen te staan met de kerntaak. De investeringen in duurzaamheid mogen immers niet ten koste gaan van de betaalbaarheid van de woningen. Subsidies bieden wellicht een uitkomst bij de financiering van de duurzaamheidsinvesteringen.

Relevante beschikbare subsidies binnen woningbouw
 • Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming);
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA);
 • Energie-investeringsaftrek (EIA);
 • Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH);
 • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE);
 • Renovatieversneller (regeling 2020 is gesloten, in 2021 wordt nieuwe tranche geopend).
Ten aanzien van onderstaande regelingen hebben zich recentelijk ontwikkelingen voorgedaan.

RVV Verduurzaming
De RVV Verduurzaming is een heffingsvermindering (netto-korting) op de verhuurderheffing voor de verduurzaming van sociale huurwoningen. Deze regeling is per 1 juli 2019 gesloten vanwege een overschrijding van het budget. In 2021 wordt deze regeling echter weer opengesteld voor nieuwe meldingen. Hiervoor is een budget van € 150 miljoen beschikbaar gesteld.

De belangrijkste voorwaarden voor de RVV Verduurzaming zijn:
 • De Energie-index van de woningen verbetert met ten minste drie stappen;
 • Na de investering heeft elk van de woningen een Energie-Index van ten hoogste 1.40, energieprestatie-indicator B of hoger;
 • Er dient een minimale investering te worden gedaan per woning, afhankelijk van het aantal stappen in de Energie-Index;
 • De werkzaamheden dienen binnen drie jaar na de aanvraag te zijn afgerond en de woningen dienen als gerealiseerde investering te zijn aangemeld;
Bij overschrijding van het beschikbare budget kan de Minister elk kwartaal besluiten om de regeling te sluiten. Ons advies is dan ook om op korte termijn te inventariseren welke projecten mogelijk kwalificeren en zo snel mogelijk de heffingsvermindering aan te vragen.

Energie- en Milieu-investeringsaftrek 2021
Recent zijn de nieuwe Energie- en Milieulijsten gepubliceerd waarin bedrijfsmiddelen zijn opgenomen waarvan de investering in ieder geval voor aftrek in aanmerking komt. Zo biedt de Milieu-investeringsaftrek nieuwe mogelijkheden met betrekking tot investeringen in circulair ondernemen. Door opname van meer circulaire bouw- en interieurmaterialen is beoogd om een impuls te geven aan het bouwen van circulaire woningen.

Onder meer de volgende investeringen komen in 2021 (onder voorwaarden) voor Energie- of Milieu-investeringsaftrek in aanmerking:
 • Circulaire woningen en woninggevels;
 • Isolatie van woningen met kalkhennep;
 • Gebruik van keramische bakstenen (minimaal 60% gerecycled materiaal);
 • Gebruik van duurzaam beton (minimaal 30% gerecyclede content);
 • Zonnepanelen (‘autonome’ systemen of installaties vanaf een bepaald piekvermogen);
 • Zonnecollectorsysteem;
 • Warmtepompboiler (mits deze centraal is opgesteld, geldt niet voor warmteboilers in woningen);
 • Warmtepomp voor het collectief verwarmen van woningen;
 • Warmte- of koudeopslag in de bodem voor het collectief koelen of verwarmen van woningen;
 • Grondwarmtewisselaar voor het (koelen of) verwarmen van water, mits een collectief systeem.
Meer informatie
BDO ondersteunt u graag bij de beoordeling van de subsidiemogelijkheden of het vormgeven van de subsidieaanvraag. Neem voor meer informatie contact op met één van onze adviseurs.

Een greep uit ons leveranciersregister

Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...
Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...
Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...