Waarom is fiscale procesbeheersing voor woningcorporaties juist nu van belang?

Waarom is fiscale procesbeheersing voor woningcorporaties juist nu van belang?

Gepubliceerd op:


Met ingang van 1 januari 2019 gaan woningcorporaties meer vennootschapsbelasting betalen doordat een renteaftrekbeperking in het kader van ATAD zeer waarschijnlijk wordt ingevoerd. Ook het verscherpte toezicht van de Belastingdienst op het fiscale onderscheid tussen onderhoud en verbetering dat de laatste tijd steeds zichtbaarder is, de lopende discussies met de Belastingdienst over de onderhoudsvoorziening en het al dan niet met btw belast verhuren van garageboxen benadrukt het belang van een goede inrichting van de (fiscale) processen nog eens extra.

Daarnaast is het uw maatschappelijke relevantie die een groeiend beroep doet op het fiscale bewustzijn binnen uw organisatie. U moet zich immers niet alleen verantwoorden aan de Belastingdienst, maar ook aan de AW, huurders en de belastingbetaler. Dit vraagt om meer transparantie over en grip op uw fiscale strategie. In een tijd waarin toenemende marktwerking en veranderende fiscale regels uw belastingzaken steeds complexer maken.

Wat houdt fiscale procesbeheersing in?
Fiscale procesbeheersing gaat in essentie om adequaat risicomanagement. Want pas als uw fiscale processen zichtbaar zijn, kunt u de fiscale risico’s binnen deze processen efficiënter beheersen. De ervaring leert dat deze beheersmaatregelen herkenbaar, praktisch en overzichtelijk moeten zijn. Deze organisatie-brede heldere werkprocessen verbinden de interne afdelingen. Veranderingen zoals personeelsmutaties zijn daarmee eenvoudig te ondervangen.

Stapsgewijze aanpak
BDO biedt u de oplossing met ‘Fiscale procesbeheersing’. Een stapsgewijze aanpak waarmee we helderheid en structuur brengen in uw fiscaal-gerelateerde bedrijfsprocessen. Denk aan geautomatiseerde programma’s, standaard procedures, fiscale agenda’s en trainingen voor medewerkers. Hiermee krijgt u inzicht in uw fiscale risico’s (én kansen), voorkomt u naheffingen, boetes en kunt u de juiste financieel strategische keuzes voor uw organisatie maken. We benaderen het niet alleen vanuit fiscaal oogpunt, maar ook vanuit het organisatorische zoals het gedrag van de mensen, capaciteit, IT mogelijkheden en juridische vormgeving. Zo krijgt u nieuwe perspectieven op waar het u écht om draait: het verhuren van goede en betaalbare woningen voor mensen die dat nodig hebben.

Schematisch kunnen wij ‘Fiscale procesbeheersing’ weergeven aan de hand van het volgende stappenplan:


Fiscale procesbeheersing van BDO verzekert u van praktische, efficiënte en overzichtelijke beheersmaatregelen. Deze heldere werkprocessen voor de hele organisatie verbinden de interne  afdelingen. Veranderingen zoals personeelsmutaties zijn daarmee niet langer potentiële risico’s. Daarnaast maakt fiscale procesbeheersing de interne processen van uw organisatie zichtbaar.  Tekortkomingen zijn hiermee direct in beeld. U bent in staat uw medewerkers te sturen op hun fiscale taken en verantwoordelijkheden.

Over BDO
Persoonlijk en pragmatisch dus. Dat kenmerkt BDO en onze belastingadviseurs. Geen duimdikke rapporten of wollige adviezen: wij vertalen ingewikkelde belastingzaken naar duidelijke adviezen en concrete oplossingen, al dan niet leunend op de kennis van onze collega’s uit onze brede adviespraktijk. Door ons in uw organisatie te verdiepen, intensief samen te werken en vrijuit te sparren, zijn wij in staat door uw ogen naar de toekomst te kijken. Zo komen we samen tot een fiscale strategie die helder uitzicht biedt op duurzaam succes.

Voor meer informatie over BDO, dan wel ‘Fiscale procesbeheersing’ kunt u contact opnemen met de onderstaande contactpersoon, of een kijkje nemen op https://www.bdo.nl/nl-nl/fiscaleprocesbeheersing

Sander van der Veen
Partner Belastingadvies
T: 074 – 276 42 59
M: 06 – 46 10 23 21
E: sander.van.der.veen@bdo.nl
I: https://www.bdo.nl/nl-nl/fiscaleprocesbeheersing


Een greep uit ons leveranciersregister

Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...