‘Blok legt lokaal woonbeleid te veel aan banden’

‘Blok legt lokaal woonbeleid te veel aan banden’

Gepubliceerd op:

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat minister Blok in de herziene Woningwet te weinig ruimte aan corporaties en gemeenten om lokaal woonbeleid te voeren. De invloed van het rijk wordt onevenredig groot. Dat schrijft de VNG in een brief aan de minister.

In de schriftelijke reactie op de wijzigingen in het herzieningsvoorstel voor de Woningwet zegt de VNG ook namens de G4 en G32 te spreken. In de brief geven zij aan dat de wijzigingen ertoe zullen leiden dat corporaties minder ruimte krijgen om te investeren en dat ook de mogelijkheden van samenwerking tussen corporaties en gemeenten aan banden wordt gelegd. Gemeenten mogen volgens het voorstel alleen nog met corporaties samenwerken aan bijvoorbeeld het verbeteren van wijken of het bouwen van middeldure huurwoningen, maar dan uitsluitend als er geen andere marktpartijen voor zijn te vinden. Bovendien is die samenwerking alleen toegestaan als de corporatie al woningen bezit in de betreffende wijk. De VNG vindt verder dat minister Blok allerlei ‘onzinnige voorwaarden stelt’ aan de financiering van investeringen door corporaties. Door die onmogelijke drempels zouden gemeenten vrijwel niet meer kunnen investeren. Terwijl de sturing door corporaties en gemeenten wordt beperkt, neemt de invloed van het rijk juist sterk toe, zo geeft de VNG aan.

De VNG is ook verbaasd dat in de conceptnovelle weinig wordt geregeld om het toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) te verbeteren. De vereniging stelt in de brief voor om het WSW onder prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank te brengen.
Ook corporatiekoepel Aedes vindt het voorstel van de minister beperkend voor corporaties. Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere verhuurders, daarentegen vindt dat Blok de woningcorporaties te veel ruimte biedt om ‘met staatssteun’ commerciële activiteiten te ontplooien.

Een greep uit ons leveranciersregister

Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...
ista Nederland B.V.
ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele ...
Intratone
Maak kennis met Intratone, met afstand het beste intercomsysteem, de nummer 1 ...