80% van nieuwbouw Amsterdam voor inwoners met lage en middeninkomens

80% van nieuwbouw Amsterdam voor inwoners met lage en middeninkomens

Gepubliceerd op:

Amsterdam wil meer betaalbare woningen voor mensen met lage en middeninkomens. De gemeente stuurt er daarom op aan om 40% van de nieuwbouwwoningen als sociale huurwoning op te leveren. Nog eens 40% van de nieuw te bouwen woningen wordt een middeldure huur- of koopwoning. Met deze en andere maatregelen wil de gemeente Amsterdam woningzoekenden helpen sneller een woning te vinden tegen een redelijke prijs.

De gemeente gaat de voorraad sociale en middeldure woningen vergroten om in 2025 aan de vraag naar deze categorieën woningen te voldoen. Achterliggende gedachte is dat de gemeente Amsterdam naar eigen zeggen graag een ‘gemengde stad blijft’. Volgens de gemeente kunnen mensen met een laag- of middeninkomen straks niet meer in de hoofdstad wonen als de huurprijzen aan de markt overgelaten worden.

20.000 sociale huurwoningen
Als de gemeente in het huidige tempo doorbouwt en de woningcorporaties de verkoop van sociale huurwoningen terugdringen, komen er tot 2025 ongeveer 20.000 extra sociale huurwoningen bij in Amsterdam. De gemeente wil daarnaast de prijs van middeldure huurwoningen terugbrengen tot maximaal 971 euro per maand. Momenteel worden dit soort woningen al snel voor 1500 euro verhuurd.

Toewijzing via loten
Woningzoekenden die nog niet lang bij Woningnet geregistreerd stonden en geen urgentie-status hadden, maakten de afgelopen jaren via loting kans op een sociale huurwoning. Circa 15% van het aanbod sociale huurwoningen werd in deze periode via loting toegekend. Uit een evaluatie bleek dat de slaagkans per loting ongeveer 1 op 1300 is. Voor een overgrote meerderheid biedt het loten dus ook geen uitkomst om tijdig een betaalbare woning te vinden.

Geen loting meer
De gemeente heeft besloten geen woning meer toe te wijzen via loting. De kans om met een kortere inschrijfduur toch een woning te vinden, is de afgelopen jaren verbeterd door een gegroeide voorraad jongerenwoningen. De kansen voor jongeren zullen naar verwachting verder groeien met de afspraak dat maximaal 33% van het reguliere aanbod ook aangeboden mag worden met een tijdelijk vijfjaarcontract voor jongeren tot 28 jaar.

Voorrangsgroepen
Vanwege de grote behoefte aan extra personeel in de zorg, het onderwijs en bij de politie onderzoekt Amsterdam de mogelijkheden voor een voorrangsregeling voor middeldure huur voor leraren, zorgwerkers en agenten.

Huisjesmelkers aanpakken
Amsterdam onderzoekt daarnaast de mogelijkheden om verhuurders die regels overtreden om winst te maken met woningen, beter bekend als huisjesmelkers, harder aan te pakken. Voorbeelden van huisjesmelkerspraktijken zijn het vragen van woekerhuren, het illegaal splitsen en/of verhuren van woningen en achterstallig onderhoud. De gemeente onderzoekt of huisjesmelkers harder aan te pakken zijn door hen de woningen te onteigenen of hen strafrechtelijk te vervolgen.

Bron: Gemeente Amsterdam

Een greep uit ons leveranciersregister

Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
dormakaba Nederland B.V.
Vorm en functie in balans Wij maken beide mogelijk ...