Webinar Latenties in jaarrekening 2021 Woningcorporaties

Webinar Latenties in jaarrekening 2021 Woningcorporaties

Gepubliceerd op:


27 januari & 1 februari 2022

Waarschijnlijk is uw corporatie druk bezig met de voorbereiding van de jaarrekening 2021. Een onderwerp dat zich de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld, zijn de belastinglatenties. Lange tijd bestond veel onduidelijkheid over waarvoor latenties moesten worden gevormd en hoe deze moesten worden gewaardeerd. Door de publicatie van een handreiking van Aedes eind 2019 is uiteindelijk wat meer duidelijkheid ontstaan. De standpunten die in deze handreiking worden ingenomen worden gevolgd door de meeste grote accountantskantoren.

Het feit dat inmiddels grotendeels duidelijk is welke latenties moeten gevormd en welke standpunten hierbij kunnen worden ingenomen laat onverlet dat de berekening van latenties complex en administratief bewerkelijk is. Om u de handvatten te bieden om de latenties voor uw corporatie te kunnen berekenen organiseren wij de workshop ‘Belastinglatenties – theorie en praktijk’ op 27 januari en 1 februari 2022 van 13.30 - 16.00 uur.

In de workshop komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:
  • Wat zijn belastinglatenties?
  • Voor welke commercieel-fiscale verschillen worden latenties gevormd?
  • Hoe worden belastinglatenties berekend?
  • Wat is het proces rondom de berekening en controle van de belastinglatenties? Hierbij gaan we onder meer in op het interne proces bij uw corporatie en op de samenwerking tussen de accountant, de corporatie en uw fiscalist.
Uiteraard gaan we ook in op de actualiteiten, zoals de latentie in verband met de Vestia-leningruil.
Naast een theoretisch deel gaan we uitgebreid in op de praktische aspecten. Aan de hand van een fictieve corporatie gaat u zelf aan de slag met het berekenen van latenties. Op deze manier zorgen we ervoor dat de theoretische kennis die u opdoet ook direct in de praktijk toepasbaar is.

Na afloop van de workshop ontvangt u van ons een Excel-rekenmodel dat u kan ondersteunen bij het bepalen van de latenties in de jaarrekening van uw corporatie.

De kosten voor deelname aan het webinar bedragen € 185,00 per persoon ex. btw.

Gezien de huidige maatregelen in verband met Covid-19 zullen we deze sessies enkel digitaal verzorgen. Het aantal deelnemers per sessie is beperkt vanwege de gekozen werkvorm en aandacht voldoende aandacht voor de deelnemers.

Een greep uit ons leveranciersregister

Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Intratone
Maak kennis met Intratone, met afstand het beste intercomsysteem, de nummer 1 ...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...