Utrecht wil betere prijskwaliteitsverhouding middenhuurwoningen

Utrecht wil betere prijskwaliteitsverhouding middenhuurwoningen

Gepubliceerd op:

Utrecht komt met nieuwe kaders voor nieuwe woningen in de middenhuursector. De blijvende vraag naar middenhuurwoningen en de hierop volgende schaarste zorgen ervoor dat de ontwikkeling van de voorraad middenhuurwoningen een complexe opgave blijft. De Utrechtse gemeenteraad wil nu nieuwe kaders vastleggen met een betere prijskwaliteitsverhouding en behoud van een goed rendement voor de institutionele beleggers. Op deze manier wil de gemeente de betaalbaarheid en kwaliteit van wonen in Utrecht waarborgen.

De vraag naar woningen waarvan de huur tussen 710 en 950 euro per maand ligt, is groot. Daarnaast is de belangstelling van marktpartijen om in dit middensegment te investeren ook overweldigend. Naar verwachting worden in 2017 ongeveer 2000 middenhuurwoningen aangebouwd; circa vier zoveel als in 2014. In 2014 startte de gemeente Utrecht met het Actieplan Middenhuur.

Kleinere woningen, hogere huren
Hoewel het aantal middenhuurwoningen gestegen is, hebben niet alle woningen in het middensegment de kwaliteit die Utrecht voor ogen heeft wat betreft de duurzame en gezonde verstedelijking. Het gaat meestal om steeds kleinere appartemeten met een steeds hogere prijs per m2. De verwachting is dat de aanpassing van het Rijk aan het woningwaarderingsstelstel voor zelfstandige huurwoningen tot 40 m2 de trend van kleinere woningen tegen stijgende prijzen in de hand werkt. Om extremen uit de woningmarkt te weren en een redelijke prijskwaliteitsverhouding te realiseren voor middenhuurwoningen, wil Utrecht nieuwe kaders invoeren in een geactualiseerd Actieplan Middenhuur.

Doelgroep
Middenhuurwoningen zijn vooral bedoeld voor starters, huishoudens met een middeninkomen en jonge huishoudens die willen doorstromen vanuit de sociale huur. De woningen die momenteel qua prijs in het middensegment horen, zijn vaak te klein voor de doelgroep. Woningen die qua oppervlakte wel bij de doelgroep passen, vallen vaak in het dure segment. Deze zijn vaak niet te betalen voor de doelgroep.

De nieuwe kaders
In de nieuwe kaders staat dat woningen met een huur vanaf 710 euro per maand minimaal 50 m2 moeten zijn. Het oppervlak kan oplopen tot 80 m2 bij een huur van 950 euro per maand. Voor Beurskwartier, Lombokplein, het stationsgebied en de binnenstad geldt een minimumoppervlak van 40 m2 bij een huur vanaf 710 euro tot minimaal 60 m2 bij een huur van 950 euro per maand. Bijkomende regels zijn dat de huurstijging niet hoger mag zijn dan de inflatie en dat de minimale periode waarin woningen verhuurd worden wordt uitgebreid naar 20 jaar. Hiermee voorkomt de gemeente dat woningen door huurstijgingen te snel in het (te) dure segment komen.

Maatregelen
Utrecht zet sinds 2014 actief in op verhoging van het aantal woningen in het middensegment, via het Actieplan Middenhuur. Onderdeel van deze aanpak is duurzaam overleg met marktpartijen, stimuleringsmaatregelen, zoals het gebruik van een bidbook met kansrijke ontwikkellocaties, gereduceerde grondprijzen en privaatrechtijke overeenkomsten. Samen met de nieuwe kaders worden deze instrumenten nu eenduidiger ingezet en intensief gemonitord. De nieuwe kaders gelden alleen voor nieuwe projecten. Naar verwachting besluit de gemeenteraad aankomend najaar over het voorstel met de nieuwe kaders.

Een greep uit ons leveranciersregister

Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...