400 nieuwe sociale huurwoningen in Nieuwegein

400 nieuwe sociale huurwoningen in Nieuwegein

Gepubliceerd op:

Mitros, Portaal en Jutphaas Wonen, de huurdersorganisaties en de gemeente Nieuwegein hebben samen de prestatieafspraken officieel vastgelegd. Deze afspraken moeten leiden tot meer betaalbare huurwoningen in Nieuwegein. Daardoor kan de wachttijd omlaag. Deze is nu gemiddeld acht jaar.

De afspraken zijn gemaakt op basis van de Woonvisie 2015. In de afspraken zijn de ontwikkeling van de sociale huurwoningvoorraad en de betaalbaarheid van de huren leidend. Het realiseren van extra woningaanbod om tegemoet te komen aan de grote behoefte naar sociale huurwoningen en de wachtlijsten niet nog verder te laten oplopen, heeft tijdens de onderhandelingen centraal gestaan. De huurdersorganisaties hebben volwaardig meegepraat in de gesprekken en bij het maken van de afspraken. Jaarlijks kijken alle betrokkenen hoe het gaat, of de afspraken worden nagekomen en of er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.

Afgesproken is dat 70% van de huurwoningen die worden aangeboden betaalbaar is voor de laagste inkomens. Hiermee blijft het wonen ook voor de laagste inkomens betaalbaar. De woningcorporaties voldoen hiermee aan de wettelijke eis om passend toe te wijzen en de slaagkansen voor de laagste inkomens blijven hiermee gelijk.

De corporaties spannen zich in om extra nieuwbouw te realiseren, ook voor de versnelde huisvesting van urgent woningzoekenden. Zij realiseren de komende jaren ruim 400 nieuwe sociale huurwoningen. Hiermee proberen de corporaties de voorraadontwikkeling te laten aansluiten bij de behoefte en de wachttijden te laten dalen. Ook werken de woningcorporaties mee aan de versnelde huisvesting voor urgent woningzoekenden. Samen met de gemeente werken ze hier plannen voor uit. Het kan hier zowel om permanente als tijdelijke huisvesting gaan. Qua aantallen wordt gedacht aan 100 woningen per jaar extra gedurende drie jaar. Wanneer de versnelling niet op gang komt, wordt de verkoop van huurwoningen heroverwogen.

De corporaties maken hun woningen beter geschikt voor ouderen en andere mensen met een fysieke beperking Zo kunnen inwoners langer zelfstandig blijven wonen. De corporaties investeren in de verduurzaming van hun woningen De corporaties zorgen dat het aantal woningen met een slecht energielabel (E, F en G) nagenoeg verdwijnt en dat het aantal woningen met een goed energielabel (A en B) aanzienlijk groeit. Verder hebben de corporaties de intentie om energieneutraal te bouwen en waar mogelijk ook Nul op de Meter woningen te realiseren.

Een greep uit ons leveranciersregister

Techem energy Services B.V.
Techem is een wereldwijde leidende energiedienstverlener binnen de vastgoedwereld ...
Revoort Slopen & Saneren
Revoort maakt ruimte voor Woningcorporaties ...
Wolters Vastgoedonderhoud
Wolters Vastgoedonderhoud is al voor veel woningcorporaties een deskundige partner in het totale onderhoud ...