Nieuwe kansen: binnen 8 weken een transformatie naar voor u bruikbare wooneenheden vergund?

Nieuwe kansen: binnen 8 weken een transformatie naar voor u bruikbare wooneenheden vergund?

Gepubliceerd op:

Vanaf 1 november 2014 is het eenvoudiger geworden om bestaande gebouwen (al dan niet tijdelijk) te transformeren. En juist voor woningcorporaties biedt dit nieuwe kansen!

Het zal u niet zijn ontgaan dat er in de afgelopen jaren een flink aantal panden leeg is komen te staan. Bijvoorbeeld grote kantoorpanden, waar in de huidige markt geen vraag (meer) naar is. Bewoning van deze panden is in de regel niet toegestaan. En dat terwijl deze panden voor u, als woningcorporatie, bij uitstek geschikt kunnen zijn om in uw huisvestingsopgave te voorzien.

Een vergunningprocedure voor een transformatie, een gebruikswijzing van een leegstaand (kantoor)pand, was vaak een langdurig traject, dat al snel langer dan 6 maanden in beslag kon nemen. Een korter traject (van in beginsel 8 weken) was alleen mogelijk indien het (kantoor)pand een maximale oppervlakte had van 1500 m2 en u geen uitpandige bouwactiviteiten ging verrichten. Bovendien mocht het aantal woningen door de transformatie niet toenemen.

Dit zorgde ervoor dat juist woningcorporaties nooit van de korte procedure gebruik konden maken. Het pand dat zich voor de transformatie leent, zal namelijk in veel gevallen een grotere oppervlakte hebben en in veel gevallen moeten er juist wel aanpassingen aan de gevelindeling worden verricht, zodat er bijvoorveeld voldoende daglichttoetreding in de toekomstige woningen zal zijn. Maar het meest belangrijk: de transformatie was juist gericht op een toename van het aantal bruikbare wooneenheden. En juist dat kon dus niet met een korte procedure worden vergund.

Maar dit is veranderd. En dat biedt u, als woningcorporatie, nieuwe kansen!

Per 1 november 2014 is het Besluit omgevingsrecht namelijk gewijzigd waarmee u alsnog binnen acht weken een vergunning kan verkrijgen om een leegstaand (kantoor)pand om te kunnen (laten) bouwen naar voor u bruikbare wooneenheden. Alle genoemde bezwaren zijn namelijk per 1 november 2014 komen te vervallen:
  • De eis dat het aantal woningen niet mag toenemen geldt niet meer. Alle leegstaande (kantoor)panden kunnen sindsdien dan ook met een korte procedure worden getransformeerd naar bruikbare wooneenheden.
  • Er wordt niet langer een beperking gesteld aan de maximale oppervlakte van het te transformeren bouwwerk. Alle leegstaande (kantoor)panden, van welke omvang dan ook, vallen daarmee onder de nieuwe regeling.
  • Ook uitpandige bouwactiviteiten zijn toegestaan, zolang de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume maar niet worden vergroot. Dat betekent dat ook wijzigingen van de gevelindeling expliciet onder deze regeling zijn gebracht.
Voor u als woningcorporatie is het daarmee mogelijk geworden een gewenste transformatie van grote kantoorgebouwen, maar ook van andere leegstaande bedrijfsbebouwing en winkelruimten binnen acht weken vergund te krijgen!

In het geval u vragen heeft over het bovenstaande of u advies wilt hebben over een specifiek transformatieproject, kunt u uiteraard contact met mij opnemen. Ik ben te bereiken op 024 381 14 25 of per e-mail op a.loo@pvdb.nl.

Arjan Loo, advocaat bestuursrechthttps://www.woningcorporaties.nl/leveranciers/advocaten/poelmann-van-den-broek-nv

Een greep uit ons leveranciersregister

Derbigum Nederland
Derbigum Nederland B.V. is gespecialiseerd in energiebesparende en duurzame dakbedekking ...
GEALAN
De GEALAN-groep is een van Europa's toonaangevende fabrikanten van pvc profielen voor ramen en deuren ...
BOOT
BOOT is een organiserend ingenieursbureau uit Veenendaal en levert met ca. 120 medewerkers ...