Regio Amsterdam gaat voor regionaal warmtenet

Regio Amsterdam gaat voor regionaal warmtenet

Gepubliceerd op:

Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de Metropoolregio Amsterdam gaan zich gezamenlijk inzetten om een regionaal warmtenet te realiseren. Maar liefst 25 partijen tekenden hiertoe op 4 juni 2015 op het provinciehuis in Haarlem een samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast hebben elf woningcorporaties een `letter of intent' getekend.

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een overschot aan (industriële) warmte, die nu onbenut in de lucht of het oppervlaktewater verdwijnt. De MRA is met zijn dichte bevolkingsgraad en bedrijvigheid ideaal om slimme en warmtenetten aan te leggen. Grote en kleine producenten kunnen hier hun warmte aan leveren en vele huishoudens en bedrijven kunnen hiervan profiteren. De 25 partijen die de overeenkomst hebben ondertekend, gaan zich samen inzetten om deze restwarmte te gebruiken voor de centrale verwarming en warm tapwater van woningen en bedrijven. Energie die anders verloren gaat, wordt zo hergebruikt.

Binnen de MRA zijn er al veel lokale initiatieven op het gebied van warmtenetten, maar in de praktijk is het lastig om die ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. Dat komt niet alleen door financiële obstakels, maar ook door vragen over leveringszekerheid of keuzevrijheid. De samenwerkende partijen zijn ervan overtuigd dat zij die obstakels kunnen wegnemen en een gezonde en langdurige exploitatie van een regionaal warmtenet mogelijk is. Een van de belangrijkste eerste stappen binnen de samenwerkingsovereenkomst is de aanstelling van een onafhankelijke warmteregisseur die vanuit de uitvoeringsorganisatie van de Amsterdam Economic Board het programma verder gaat uitwerken en het aanspreekpunt wordt voor de regio.

De partijen die de samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend zijn: AEB Amsterdam, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, Amsterdam Economic Board, Cofely Nederland, Eneco Warmte en Koude, Gemeente Aalsmeer, Gemeente Amstelveen, Gemeente Amsterdam, Gemeente Beverwijk, Gemeente Haarlem, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Heemskerk, Gemeente Uithoorn, Gemeente Velsen, Gemeente Zaanstad, Greenport Aalsmeer, HVC, Nuon Warmte, OCAP, Omgevingsdienst IJmond, Provincie Noord-Holland, Stadsverwarming Purmerend, TATA Steel IJmuiden BV, Ennatuurlijk en Veolia. Ook hebben elf woningcorporaties een `letter of intent' getekend.

Een greep uit ons leveranciersregister

Lightronics B.V.
Altijd de juiste lichtoplossing ...
Oolders, Heijning & Voogelaar B.V.
OHV acteert als externe beleggingsafdeling voor haar institutionele relaties, waarnaar taken ...
ista Nederland B.V.
ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele ...