Regeerakkoord komt met nieuwe maatregelen woningmarkt

Regeerakkoord komt met nieuwe maatregelen woningmarkt

Gepubliceerd op:

Beperkte hypotheekrenteaftrek, meer mogelijkheden voor huurverhoging, beperking van de taken en een verhuurdersheffing voor woningcorporaties. Dat zijn in het kort de belangrijkste maatregelen die het nieuwe regeerakkoord noemt voor de woningmarkt.  Aedes zette ze op een rijtje.

 

Beperkte hypotheekrenteaftrek, meer mogelijkheden voor huurverhoging, beperking van de taken en een verhuurdersheffing voor woningcorporaties. Dat zijn in het kort de belangrijkste maatregelen die het nieuwe regeerakkoord noemt voor de woningmarkt.  Aedes zette ze op een rijtje.

 

Huurders krijgen in het nieuwe regeerakkoord extra huurverhoging boven inflatie, afhankelijk van het huishoudinkomen. Voor inkomens tot 33.000 euro is dat 1,5 procent; voor inkomens tussen 33.000 en 43.000 euro 2,5 procent en voor inkomens boven 43.000 euro 6,5 procent. Het WWS-puntensysteem voor woningwaardering komt te vervallen. In plaats daarvan wordt de maximaal redelijke huur gesteld op 4,5 procent van de WOZ-waarde van een woning. Voor zittende huurders met een inkomen boven 43.000 euro wordt de maximale huur tijdelijk buiten werking gesteld. De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Voor nieuwe en bestaande gevallen wordt het maximale aftrektarief (vierde schijf) vanaf 2014 teruggebracht naar het tarief van de derde schijf. Dat gebeurt in stappen van een half procent per jaar. De hypotheekrente blijft vanaf 2013 ook voor nieuwe gevallen aftrekbaar, mits de lening in maximaal 30 jaar en ten minste annuïtair wordt afgelost. De opbrengst van de beperking van de hypotheekrenteaftrek gaat terug naar de groep die door de maatregel wordt geraakt, deels door verlaging van het hoogste tarief in de inkomstenbelasting en deels door verlenging van de derde belastingschijf in de inkomstenbelasting.

 

Woningcorporaties krijgen te maken met een extra verhuurdersheffing. In 2017 zal dat gaan om 1,2 miljard euro. De nieuwe regering is van plan de taken van woningcorporaties te beperken en hen direct aan te laten sturen door gemeenten.  De beloning van bestuurders van woningbouwcorporaties wordt versneld aangepast op basis van de nieuwe wet normering topinkomens.

 

Bron: aedes.nl

 

Een greep uit ons leveranciersregister

Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...
SmartDocuments
SmartDocuments is van de grond af aan gebouwd om de documentcreatie te automatiseren ...