Woningsector speelt in op krimp

Gepubliceerd op:

De verwachte bevolkingsdaling en de vergrijzing hebben in Twente tot vernieuwende initiatieven in de woningbouw geleid. Zo is in Vriezenveen en Hengelo de demografische ontwikkeling aanleiding om met proefprojecten tot leefbaardere wijken te komen.

Dat gebeurt in Vriezenveen door een beperkt aantal woningen te slopen, maar veel bestaande huizen op te knappen, waardoor meer rust en ruimte in de wijk ontstaat. In Hengelo wordt de Berflo Es aangepakt.

Directeur Zuithof van woningcorporatie Mijande, die een centrale rol vervult bij de herstructurering van de wijk Almeloseweg Oost in Vriezenveen, krijgt binnenkort zelfs bezoek van een delegatie uit Noorwegen. Die komt Vriezenveense aanpak in september bekijken. De komst van de Noren is het gevolg van een internationaal project rond de demografische ontwikkelingen waar veel landen de komende decennia mee te maken krijgen en waarin de Regio Twente de afgelopen drie jaar een vooraanstaande rol heeft gespeeld. Het bewuste project, dat komende maandag wordt afgesloten met een symposium in Zenderen, bekijkt hoe regio’s het beste kunnen inspelen op de naderende afname van de bevolking, de vergrijzing, de daling van het aantal werknemers en de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Bron: TCtubantia.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

De Huischmeesters
Wij zijn woonondernemers die zich richten op het (tijdelijk) transformeren en herbestemmen van overtallig vastgoed ...
Breijer Legionellapreventie
Drinkwater is letterlijk van levensbelang. Daarmee wilt u geen enkel risico lopen, en terecht ...
Caleffi International N.V.
Als ‘total-solution provider’ is Caleffi een voortrekker in de ontwikkeling en de productie ...