Vraagbaak voor erfgoed en ruimtelijke ordening

Vraagbaak voor erfgoed en ruimtelijke ordening

Gepubliceerd op:

Hoe raken cultureel erfgoed en ruimtelijke ordening elkaar? Op die vraag krijgen professionals nu uitgebreid antwoord op de website www.netwerkerfgoedenruimte.nl.

De nieuwe website is een initiatief van het Onderzoeks- en Onderwijsnetwerk Erfgoed & Ruimte. Dit netwerk is het vervolg op het Onderwijsnetwerk Belvedere en is een gezamenlijk initiatief van drie ministeries (OCW, ELI en I&M) en drie universiteiten (VU, TUD en WUR). Doel van het netwerk is om kennis te ontwikkelen over hoe erfgoed een rol kan spelen bij ruimtelijke vraagstukken. Zoals bevolkingskrimp, de herinrichting van het landelijk gebied, de toenemende leegstand van gebouwen en klimaatproblemen. Cultureel en historisch erfgoed kunnen zorgen voor herkenbaarheid en identiteit of een link leggen naar het verleden. De website is een nieuwe uitlaatklep van het netwerk en bundelt alle beschikbare informatie tot een nuttige vraagbaak voor professionals.


Bron: Binnenlands Bestuur

Een greep uit ons leveranciersregister

Revoort Slopen & Saneren
Revoort maakt ruimte voor Woningcorporaties ...
Daikin Nederland
Daikin is wereldwijd toonaangevend in de markt voor klimaatsystemen en zet zich als bevlogen marktleider in ...
PAM Galerij en Balkonverhoging B.V.
Drempels en hoogteverschillen belemmeren ouderen en mensen met een handicap in hun mobiliteit ...