Woningcorporaties gaan schoonmaakwerk correcter aanbesteden

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties gaan serieus aan het werk met het uitvoeren van de Code Verantwoord Marktgedrag in de schoonmaakbranche. Het komt er op neer dat niet alleen prijs, maar ook kwaliteit van het schoonmaakwerk en de werkomstandigheden van schoonmakers bepalend zullen zijn bij het aanbesteden van schoonmaakwerk. 

Woningcorporaties gaan serieus aan het werk met het uitvoeren van de Code Verantwoord Marktgedrag in de schoonmaakbranche. Het komt er op neer dat niet alleen prijs, maar ook kwaliteit van het schoonmaakwerk en de werkomstandigheden van schoonmakers bepalend zullen zijn bij het aanbesteden van schoonmaakwerk.

 

Als grote opdrachtgevers kunnen de ruim 400 corporaties in het land een belangrijke rol vervullen in het doorvoeren van de gedragscode in de schoonmaaksector. De Code Verantwoord Marktgedrag in de schoonmaakbranche bestaat al een jaar. Doel ervan is dat opdrachtgevers en schoonmaakbedrijven zich bij aanbestedingen niet alleen concentreren op de laagste prijs, maar ook kwaliteit en arbeidsomstandigheden als belangrijke criteria meewegen. De cao-partijen in de woningcorporatiesector hebben zich nu verbonden aan deze gedragscode middels nieuwe cao-afspraken. CNV Vakmensen ziet het voornemen als een belangrijke stap in de uitrol van de gedragscode. Het betekent dat belangrijke opdrachtgevers de overwegingen serieus nemen.

 

Volgens CNV Vakmensen wordt het maatschappelijk verantwoord ondernemen bij woningcorporaties vaak alleen met de mond bedreven. In de praktijk blijkt er – in ieder geval als het gaat om schoonmaakwerk - weinig van terecht te komen. De nieuwe cao-afspraken kunnen daar verandering in brengen. Naast een kleine loonstijging wordt in de nieuwe cao ook de verlofregeling gelijk getrokken voor alle leeftijdsgroepen. 

 

Een greep uit ons leveranciersregister


ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...

Ubbink werkt aan oplossingen voor energie efficiency en een goed binnenklimaat voor gebouwen...

Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit...