Postcoderoos: net niet collectief salderen

Postcoderoos: net niet collectief salderen

Gepubliceerd op:

Het Energie Akkoord

In het energieakkoord van september jl. wordt gesteld:
  • Een besparing op het totale energieverbruik van 1,5%
  • Per jaar 100 PJ besparing op het totale energieverbruik in 2020
  • Duurzame energie van 4% nu naar 14% in 2020 en 16% in 2023
  • Minstens 15.000 extra banen
Voor een woningcorporatie zijn er, naast wat algemene zaken, twee dingen die van financieel belang zijn:
  • € 400 miljoen subsidie voor investeringen in energiebesparingen in de periode 2014-2017.
  • Per 1 januari 2014 komt er voor kleinverbruikers in coöperatief of VvE verband een belastingkorting van 7,5 cent per kWh voor hernieuwbare energie. Voorwaarde hierbij is de zogenaamde postcoderoos.
Het energie Akkoord en de postcoderoos
In het Energie Akkoord is er een aparte regeling opgenomen voor collectieven die gezamenlijk duurzame stroom opwekken voor eigen gebruik. Deze mensen krijgen 7,5 eurocent korting op hun energiebelasting van 11,65 eurocent. Er is echter een aantal randvoorwaarden. De belangrijkste zijn dat de energie opwekking in hetzelfde zogenaamde postcoderoos gebied moet plaatsvinden als de consumptie van de energie. Daarnaast geldt de regeling uitsluitend voor projecten die nooit subsidie hebben gekregen. De regeling is duidelijk gericht op het stimuleren van lokale zonne-energie initiatieven.Wat is een postcoderoos?
Met een postcoderoos wordt bedoeld: het viercijferig postcodegebied waarin de duurzame-energie-installatie zelf ligt en de direct aangrenzende postcodegebieden. In onderstaand voorbeeld wordt de energie opgewekt in postcodegebied 2500 en mag het voordeel ook genoten worden in de omliggende potcodegebieden (2501, 2502, 2513, 2521).Voordeel voor corporaties
Vanaf nu hoeven corporaties niet meer op elk afzonderlijk dak zonnepanelen te plaatsen, maar kan men de beste plek uitzoeken en vandaar energie opwekken voor de omliggende individuele huurders. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om op een groot dak op bijvoorbeeld een flat de zonnepanelen te plaatsen en deze ten voordeel laten zijn voor bewoners zes straten verderop.
De opgewekte energie wordt door een energie coöperatie aan het net geleverd tegen een terugleververgoeding van 7 tot 9 cent per kWh (inclusief btw). De deelnemers aan de energie coöperatie kunnen 7,5 cent (exclusief btw) korting krijgen op hun energiebelasting. Het totale rendement komt dus uit op 14,5 tot 16,5 cent per kWh. Met deze opbrengst is een heel gezonde business case te maken.

Is de postcoderoos hetzelfde als collectief salderen?
Nee. Met collectief salderen wordt bedoeld, dat de opbrengst van een coöperatieve installatie volledig gesaldeerd kan worden met de individuele elektriciteitsrekeningen van de deelnemers. Het rendement ligt dus bij collectief salderen veel hoger, zo’n 23,5 cent per kWh en er is geen geografische beperking. Zo zou een coöperatie een zonnepark kunnen hebben in Groningen terwijl de deelnemers aan de coöperatie overal in het land individueel zouden kunnen salderen. Dit kan dus (nog) niet.

Doen of niet doen?
Of een corporatie hiermee iets moet doen is natuurlijk aan de corporate zelf. Deze ontwikkeling is wel erg interessant om nader te verkennen. Het is daarbij wel van belang om goed te kijken hoe de business case opgebouwd gaat worden en om de voor- en nadelen voor een specifieke corporatie goed op een rijtje te zetten. Van Schöll Advies kan u hier mee helpen.

Voor meer informatie, neem contact op met Van Schöll Advies:
telefoon: 0416 280 880
email: info@vanscholladvies.nl.

Een greep uit ons leveranciersregister

ista Nederland B.V.
ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...
Breijer Legionellapreventie
Drinkwater is letterlijk van levensbelang. Daarmee wilt u geen enkel risico lopen, en terecht ...
Nationaal Warmtefonds
Solide partner voor overheden en woningcorporaties ...