Minder huisuitzettingen, wel meer overlastgevers

Minder huisuitzettingen, wel meer overlastgevers

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties duiken steeds sneller op mensen met een huurachterstand. Al bij de eerste betaling die te laat is, wordt vaker direct actie ondernomen om huurders te helpen met hun financiële problemen. Het aantal huisuitzettingen is daardoor afgelopen jaar met 14 procent gedaald, tot 4800 gevallen. Corporaties waarschuwen tegelijkertijd voor een groeiende groep overlastgevers.

De cijfers komen uit een onderzoek van Aedes. De vereniging van woningcorporaties hield een enquête onder ruim de helft van haar leden, die samen bijna 70 procent van de woningvoorraad bezitten. De totale huurschuld daalde afgelopen jaar met 39 miljoen tot 306 miljoen euro.

‘Snel aan de bel trekken’
“Als de huur niet betaald is, nemen we binnen 3 weken contact op”, zegt Michiel van Tongeren van woningcorporatie Woonconcept. De middelgrote corporatie uit Drenthe heeft 12.500 woningen in de regio Meppel, Hoogeveen en Steenwijk. “Voorheen deden we dat na twee maanden en waren de problemen al veel groter en moeilijker op te lossen.”

Budgetcoach
Door het snellere contact wist Woonconcept de huurachterstand het afgelopen jaar met ruim dertig procent terug te brengen. “We bellen en vaak volgt er ook een bezoek bij de mensen thuis”, zegt Van Tongeren. “Soms samen met bijvoorbeeld een budgetcoach of iemand van de gemeente om de huurder te helpen met zijn financiële problemen.”

Toename ‘verwarde personen’
Naast het goede nieuws maken corporaties zich wel grote zorgen over de groeiende groep ‘verwarde personen’, zoals de woningcorporaties ze omschrijven. Driekwart van de corporaties ziet een toename van de overlast door deze huurders. Het gaat om mensen met bijvoorbeeld een verslavingsverleden, psychiatrische patiënten of mensen met een verstandelijke beperking of dementie.

Paniekaanvallen
“Deze mensen moeten als gevolg van regeringsbeleid langer zelfstandig blijven wonen”, zegt Quinten Snijders van Aedes. “Dat is een mooie gedachte, maar leidt wel tot meer problemen voor verhuurders en omwonenden.” Geluidsoverlast, verward gedrag door paniekaanvallen of verwaarlozing van de woning en omgeving noemen de corporaties als de grootste vormen van overlast.

Achtergrond huurder
“Wij zouden graag eerder weten wat de achtergrond is van een nieuwe huurder”, zegt Snijders van Aedes. “Vanwege privacyregelgeving komen we er nu vaak pas achter als er al overlast is geconstateerd. Wij zouden graag vooraf weten met wie we te maken hebben. Dan kun je daar samen met andere instanties als gemeenten en GGZ preventief actie op ondernemen.”

Bron: NOS.

Een greep uit ons leveranciersregister

Quality Creations International
Producten die het eenvoudig mogelijk maken brandveilig te leven ...
Strooming
Expert in legionellapreventie & geluid-, geur- en luchtonderzoek ...
Aon
Dragen wat je kunt, verzekeren wat je moet ...