Zuid-Holland signaleert oplopend tekort stadswoningen

Zuid-Holland signaleert oplopend tekort stadswoningen

Gepubliceerd op:

Er is een groot tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen in de (binnen)steden van Zuid-Holland. Zo'n 90.000 woningen zullen de komende jaren niet gebouwd kunnen worden als gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties bestaande plannen niet aanpassen en investeringen achterblijven om tot nieuwbouw, transformatie of sloop te komen.

Die conclusie trekt de provincie Zuid-Holland op grond van de 8 regionale woonvisies van gemeenten. In de woonvisies brengen gemeenten per bestuurlijke regio de woonbehoefte en het aanbod in beeld. De visies zijn een weerslag van onderlinge afspraken en afstemming om tot een gezonde woningmarkt te komen. Gemeenten kunnen op basis van de cijfers en categorieën woningen uit de woonvisies nieuwe bouwplannen tot ontwikkeling brengen.

Op grond van de woonvisies en eerdere studies verwacht de provincie tot 2030 een woonwens van circa 230.000 woningen in de Zuid-Hollandse steden. Slechts 60 procent van die woonbehoefte kan gerealiseerd worden op basis van de huidige plannen. Dat betekent dat ruim 90.000 woningen de komende jaren niet gebouwd zullen worden, terwijl daar wel grote behoefte aan is. De druk op betaalbare woningen in de provincie zal verder toenemen met de komst van extra vluchtelingen. De provincie gaat actief op zoek met gemeenten om tot oplossingen te komen.

Volgens gedeputeerde Adri Bom-Lemstra trekt de stad als een 'magneet' op woningzoekende starters, jonge gezinnen en ouderen, en dan vooral de huishoudens met een inkomen. Gemeenten en initiatiefnemers werken hard om vraag en aanbod beter in balans te brengen maar volgens Bom-Lemstra is de praktijk weerbarstig. "Te veel gemeenten hebben nog oude plannen in de boeken staan die nieuwe ontwikkelingen in de binnensteden financieel gijzelen. Dan gaat het vaak om nieuwbouw aan de randen van steden - dus juist niet binnenstedelijk. Het eerste deel van de oplossing is aanpassing van dit soort plannen en afscheid nemen van overtollige grondposities."

Een ander deel van de oplossing zal moeten worden gevonden in nieuwbouw in de bestaande bebouwde stedelijke omgeving en het beter benutten van gebouwen die er al staan, zoals leegstaande kantoren, bedrijfspanden of winkels. De provincie wil hierbij een actievere rol spelen en kijken waar zij gemeenten kan helpen om het bestaande beter te benutten. Dit moet leiden tot wat in het coalitieakkoord 'Slim Ruimtegebruik' wordt genoemd.

De komende maanden werkt de provincie deze nieuwe aanpak samen met gemeenten en initiatiefnemers uit onder de noemer 'slim ruimtegebruik'. De provincie gaat daarbij vooral kijken of er in de uitvoering slimmer met gemeenten kan worden samengewerkt. Op dit moment worden plannen voor gebieds- en stedelijke ontwikkeling in kaart gebracht waar de provincie een helpende hand zou kunnen bieden in termen van transformatie, herbestemming, tijdelijke bestemming  of herontwikkeling.

Een greep uit ons leveranciersregister

Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
IVVD Opleidingscentrum / Studio
IVVD is een onafhankelijk kennisplatform én innovatieve opleidingspartner voor organisaties en medewerkers ...