Bent u op zoek naar de actuele adressen van alle Woningcorporaties in Nederland?


Maak dan nu een INLOG PREMIUM aan en krijg het hele jaar onbeperkt toegang tot de gegevens van alle Woningcorporaties in Nederland. Direct te gebruiken voor uw direct mailing, leadgeneratie en opschonen/verrijken van uw klantenbestand. De adressen zijn tevens te exporteren naar Excel. 

De database bevat een compleet overzicht van alle woningcorporaties inclusief de contactgegevens, beslissingsbevoegde functionarissen en aantal eenheden in beheer. Deze gegevens worden dagelijks bijgewerkt en zijn daardoor altijd actueel.

Doelgerichte communicatie start met het beheren van de juiste contactgegevens. Bestel vandaag nog uw INLOG PREMIUM zodat ook u onbeperkt toegang heeft tot de database en kan communiceren met uw doelgroep.
De adressen zijn voor eigen gebruik en niet voor wederverkoop.
Direct inlog premium bestellen

Toegang tot alle woningcorporaties in Nederland

Toegang tot de beslissingsbevoegde contactpersonen

Toegang tot de LinkedIn profielen van de contactpersonen

Inzicht in het beheer aantal eenheden per corporatie

Selecties maken, downloaden en exporteren naar Excel (download voorbeeld)

Altijd actueel door dagelijkse updates

Altijd en overal online toegankelijk

Direct inlog premium bestellen

Overige mogelijkheden

Wilt u toegang tot alle woningcorporaties in Nederland?

Vergelijk opties

Gratis voor Woningcorporaties

Bent u werkzaam bij een Woningcorporatie? Meldt u zich dan nu aan voor een gratis account.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over uw lidmaatschap, of de mogelijkheden bespreken?
› Bel 010 - 422 48 66

Regelgeving Direct Marketing

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU en komt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen. Voor meer informatie klik hier.

Direct Marketing per post / telefoon

Ook onder de AVG is het toegestaan een persoon of organisatie post te sturen of te bellen met een aanbod zonder dat u vooraf toestemming heeft verkregen. Het Bel-me-niet-Register is niet van toepassing op rechtspersonen zoals de BV, NV, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Direct Marketing per e-mail

Het versturen van een e-mailmailing is toegestaan, maar spammen is verboden. Zorg voor toestemming vooraf (opt-in), wees als afzender herkenbaar en maak afmelden makkelijk.