De woonomgeving digitaal in kaart

De woonomgeving digitaal in kaart

Gepubliceerd op:

Brabantse steden zijn begonnen met de uitvoering van de City Deal `Naar een digitale woonomgeving’. Het betreft de digitalisering van 100.000 woningen. Hiermee ontwikkelen ze samen met andere partijen een platform waarop inwoners, aannemers, productontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten online informatie kunnen delen.

Op een digitaal platform je huis tot in detail kunnen bekijken en aanpassen, bijvoorbeeld de precieze indeling, een kozijntype of de energieprestatie bijvoorbeeld voor de voorbereiding van een verbouwing, het aanbieden van gerichte energiebesparingsmaatregelen of het selecteren van de meest geschikte zorgoplossing aan huis. Met dit platform kan de bewoner veel directer invloed uitoefenen op de inrichting van zijn wijk of woning.

Minister Blok ondertekende de City Deal op de werkconferentie `Waar steden het verschil maken', die door Agenda Stad wordt georganiseerd in Eindhoven. In het interbestuurlijke programma Agenda Stad, mede geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, worden City Deals en Europese partnerships gesloten. Steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken hiermee samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk. In een jaar tijd zijn tien City Deals, acht Europese partnerships en het Pact van Amsterdam gesloten.

De City Deal `Naar een digitale woonomgeving' is naast minister Blok voor W&R ondertekend door de gemeenten Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en Helmond, de provincie Noord-Brabant, Woonconnect BV, stichting BIM-loket, stichting SPARK campus, TU Eindhoven en de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Een greep uit ons leveranciersregister

Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...